Planetárium Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove po novom

23. 11. 2017

Planetárium v Hurbanove po novom ponúka zážitky v oveľa vyššej kvalite. K modernému digitálnemu projektoru po troch rokoch pribudla moderná premietacia plocha, ktorá dosiaľ chýbala. Planetárium tým ukončilo poslednú fázu digitalizácie.

Televízna stanica STV 1 - logo(22. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 26/28; Peter Valica, Jana Obrancová,  Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Animácie, prelety slnečnou sústavou aj medzihviezdnym priestorom   aj takéto zážitky ponúka planetárium Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, po novom aj v oveľa vyššej kvalite. K modernému digitálnemu projektoru totiž po troch rokoch pribudla aj moderná premietacia plocha, ktorá dosiaľ chýbala. Planetárium tak ukončilo poslednú fázu digitalizácie."

Jana Obrancová, redaktorka: „Digitálny projektor získalo planetárium ešte v roku 2014, narozdiel od staršej techniky, ktorá zobrazovala len hviezdy, nový projektor umožnil aj premietanie filmov a zobrazenie rakiet, satelitov i vesmírnych javov. Problémom však bolo staré a nekvalitné plátno. To teraz nahradila vnútorná premietacia plocha vo vynovenej kupole."

Marián Vidovenec, riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove: „Ide to ruka v ruke s tými návštevníkmi, ktorí majú určite ďaleko väčší zážitok ešte, ako mali pôvodne pri projekcii na staré premietacie plátno."

Martin Huba, návštevník a odborný pracovník žiarskej hvezdárne: „Dojem je pekný, dojem je jednoducho, ja to vnímam ako pekný taký 3D dojem, lebo tá projekčná plocha siaha po stranách periférne a čím je tá kupola väčšia, tým je ten dojem ako mohutnejší, že niečo preletí povedľa vás, tak ste ponorení akože v obraze."

Jana Obrancová: „Zrekonštruovanie kupoly bolo posledným krokom digitalizácie. Skladá sa zo šestnástich dielov, každý z nich váži asi osemdesiat kilogramov."

Petr Valehrach, dodávateľ technológie planetária (preklad z češtiny): „Keď sme osádzali tú kupolu, ktorá má zhruba jeden a pol tony, tak sme zistili, že uchytenie toho nosného kovového prstenca nie je tak jednoduché, sú tu v stene až štyridsať centimetrové chemické kotvy, ktoré vlastne tú celú váhu musia držať."

Marián Vidovenec: „Pre nás to znamená to, že dokážeme vizualizovať riešiť problematiku popularizácie astronómie, vysvetľovať problematiku, ktorú astronómia obsahuje."

Radoslav Ragač, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry: „Opäť budeme mať možnosť plnohodnotne vlastne prezentovať vlastne v rámci školských osnov mládeži, deťom hlavne to, čo je vesmír. Proste to je veľmi dôležité, proste je to veda, ktorá sa vlastne dostáva k tým deťom."

Jana Obrancová: „Rekonštrukcia a digitalizácia planetária v Slovenskej ústrednej hvezdárni trvala tri roky a stála asi stošesťdesiattisíc eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač