Program na návrat odborníkov zo zahraničia

15. 11. 2017

Jeden z problémov Slovenska je aj takzvaný únik mozgov do zahraničia za lepšími podmienkami. Zabrániť odchodu talentovaných ľudí z našej krajiny do cudziny sa snaží a Slovenská akadémia vied prostredníctvom projektu SASPRO.

 logo Rozhlasovej stanice Slovensko(14. 11. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 5/14; Katarína Ottová/Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Odchod perspektívnych ľudí do zahraničia je dlhodobo impulzom na hľadanie cesty ako prilákať kvalitných ľudí na Slovensko. Jednou z možností je program SASPRO Slovenskej akadémie vied. Vďaka nemu doplnila svoje tímy o tridsaťosem výskumníkov, šestnásti sú Slováci."

Katarína Ottová, redaktorka: „Andrea Bábelová sa po desiatich rokoch vrátila z Nemecka. V Slovenskej akadémii vied využíva skúsenosti, ktoré získala v zahraničí. Venuje sa výskumu v oblasti nanomedicíny."

Andrea Bábelová: „Presvedčilo ma to, že jednak môžem pracovať so špičkovými vedcami a jednak si môžem vytvoriť svoj vlastný tím. Plánujem tu ostať práve aj vďaka tomu, že už som si tu vytvorila také aj vedecké, aj osobné zázemie."

Katarína Ottová: „Dirk Dalberg sa narodil v Nemecku. Pracoval aj v Prahe a v Slovenskej akadémii vied robí na výskume politického myslenia českého a slovenského disentu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia."

Dirk Dalberg: „Dostal som tu informáciu o tomto projekte, čo sa mi zdalo celkom zaujímavé. A potom ... prečo neskúsiť na Slovensku. Čo ma lákalo ešte boli tie finančné podmienky, to musím priznať. Čo sa mi nepáčilo, to sú tie obrovské nájmy."

Katarína Ottová: „Program SASPRO prilákal na Slovensko od roku 2016 tridsaťosem špičkových vedcov ‑ šestnásť Slovákov a dvadsaťdva zahraničných výskumných pracovníkov. Na päť rokov je vyčlenených takmer osem miliónov eur. Štyridsať percent je z prostriedkov Európskej únie. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ich platy sa pohybujú medzi dve, tri a možno aj trošku viac tisíc eur. Kým vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied po skončení doktorandského štúdia začne na úrovni nejakých osemsto ‑ osemstopäťdesiat eur."

Katarína Ottová: „Program na návrat odborníkov zo zahraničia má aj ministerstvo školstva. Na rozdiel od programu Slovenskej akadémie vied je založený na jednorazovom príspevku. Absolventi prestížnych zahraničných škôl môžu dostať desaťtisíc eur, pre odborníkov, ktorí robia na vedúcej pozícii, je príspevok vo výške päťdesiattisíc eur. Od roku 2016 tak ministerstvo školstva prilákalo jedenástich ľudí."

logo Rozhlasovej stanice Lumen(14. 11. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 9/22; Pavol Hudák/Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Jeden z problémov Slovenska je aj takzvaný únik mozgov do zahraničia za lepšími podmienkami. Zabrániť odchodu talentovaných ľudí z našej krajiny do cudziny sa snaží a Slovenská akadémia vied prostredníctvom projektu SASPRO. Ide o program zameraný na vedcov, ktorý vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou a potrvá do konca budúceho roka. Ako zistil redaktor Pavol Hudák, vďaka tomu sa do ústavov akadémie vied vrátilo šestnásť slovenských a prišlo ďalších 22 zahraničných vedcov."

Pavol Hudák, redaktor: „Slovenská akadémia vied dostala z projektu SASPRO takmer sedem miliónov 800‑tisíc eur na päť rokov. Predseda akadémie vied Pavol Šajgalík hovorí, že vedcov mohli vďaka projektu aj dostatočne zaplatiť."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ich platy sa pohybujú medzi dve, tri a možno aj trošku viac tisíc eur. Kým vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied po skončení doktorandského štúdia začne na úrovni nejakých osemsto – osemstopäťdesiat eur. Mnoho ľudí, ktorých prišlo k nám na SASPRO hovorí, že ich motívom je to, že dostali možnosť vytvoriť si tím."

Pavol Hudák: „Vďaka projektu SASPRO sa po desiatich rokoch z Nemecka vrátila aj Andrea Bábelová, ktorá sa venuje nanomedicíne."

Andrea Bábelová: „Presvedčilo ma to, že jednak môžem pracovať so špičkovými vedcami, a jednak si môžem vytvoriť svoj vlastný tím."

Pavol Hudák: „Nemec Dirk Dalberg skúma v Bratislave disent sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. V Bratislave sa mu páči viac ako v Prahe, kde predtým pôsobil. A oceňuje aj pomoc kolegov s pochopením našich dejín."

Dirk Dalberg: „...ono to bude na začiatku tým nedostatkom literatúry, pretože vlastne ľudia sa s tým moc ešte nezaoberali. Tak možno preto ešte nebola tá literatúra."

Pavol Hudák: „Slovenská akadémia vied sa v súčasnosti uchádza o ďalšie peniaze v rámci projektu Horizont 2020 v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Na podobný projekt by chceli získať až trikrát viac peňazí."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač