Týždeň vedy a techniky

14. 11. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Týždeň vedy a techniky

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
Popularization of Science and Technology

Areas:
Other

Bratislavská Incheba otvára brány vede a technike
Začal sa 14. ročník Týždňa vedy a techniky
Týždeň vedy a techniky

Print