Týždeň vedy a techniky

07. 11. 2017

„Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“. To je motto už známeho podujatia Týždeň vedy a techniky, ktorého štrnásty ročník sa začína v pondelok šiesteho novembra. Stovky podujatí s vedecko‑technickou tematikou po celom Slovensku nám priblíži riaditeľka jedného z organizátorov Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky Andrea Putalová.

logo: Rozhlasová stanica Slovensko(03. 11. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Jana Maťková/Jana Maťková)

Jana Maťková, moderátorka: „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj. To je motto už známeho podujatia Týždeň vedy a techniky, ktorého štrnásty ročník sa začína v pondelok šiesteho novembra. Stovky podujatí s vedecko‑technickou tematikou po celom Slovensku nám priblíži riaditeľka jedného z organizátorov Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky Andrea Putalová. Dobrý deň."

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky: „Dobrý deň."

Jana Maťková: „Na stránke podujatia upriamujete pozornosť napríklad na podujatie cesta od stredu Zeme alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty. Čo všetko sa dá v rámci týždňa vedy a techniky zažiť a vidieť?"

Andrea Putalová: „Máme pripravené samozrejme množstvo ďalších podujatí. Napríklad vo štvrtok nám začína v Bratislave výstava Veda netradične, kde je množstvo stánkov a môžeme sa tam dozvedieť napríklad zaujímavosti čo sa robí v našich laboratóriách zo Slovenskej akadémie vied alebo z univerzít. Čiže čo zaujímavé alebo čím zaujímavým sa naši vedci zaoberajú. Tento istý deň vo štvrtok je otvorený aj festival vedy a techniky, ktorý je už dvadsiaty ročník. A je to vlastne predstavenie projektov študentov a sú to vedecké projekty zamerané na rôznu oblasť. To je tam asi trinásť vedeckých oblastí či už biológia, chémia, fyzika, environmentálne vedy."

Jana Maťková: „Týždeň vedy a techniky sa ale nekoná len v hlavnom meste. Určite aj v iných kútoch Slovenska. Povedzme si teda, kde presne."

Andrea Putalová: „Takmer všetky výskumné ústavy, Slovenská akadémia vied, univerzity, ale aj napríklad stredné školy alebo odborné školy majú množstvo podujatí, ktoré si organizujú a sú zamerané na rôzne oblasti vedy. Sú vo všetkých regiónoch, sú určené rôznym cieľovým skupinám. Sú to rôzne prednášky, dni otvorených dverí, výstavy a podobne. A všetky tieto podujatia, lebo je ich viac ako štyristo a ťažko vybrať niektoré z nich, lebo naozaj ich je veľmi veľa, tak všetky tieto podujatia si vedia naši poslucháči nájsť na webovej stránke tyzdenvedy.sk."

Jana Maťková: „Hlavným cieľom tohto podujatia je zvýšiť záujem mladých o vedecké bádanie. Ako vnímate vôbec záujem detí a tínedžerov o vedu a techniku najmä teraz, keď pravidelne odborníci konštatujú, že deti prestávajú byť zvedavé?"

Andrea Putalová: „Záujem detí je vždy veľký. Tak ako čím mladšie deti, tým je to samozrejme zaujímavejšie a záujem je väčší. Dôležité je podchytiť tých, ktorí sa ďalej rozhodujú, kam pôjdu študovať. Pre nich je to veľmi dôležité, aby spoznali to, čo im veda a technika ponúka, čo môžu ísť študovať, čo im to dá, kde sa môžu uplatniť potom v praxi. A práve Týždeň vedy a techniky im umožňuje nájsť takéto zaujímavé informácie."

Jana Maťková: „Keď sa pozrieme na predchádzajúce ročníky Týždňa vedy a techniky, ako sa podľa vás darí situáciu ovplyvňovať, a teda nabádať deti a tínedžerov, aby sa viac o tieto veci zaujímali?"

Andrea Putalová: „Už z tej návštevnosti vidíme, že samozrejme záujem je stále väčší. Preto je treba vždy rozmýšľať aj nad novými a zaujímavými podujatiami. A vidíme to aj v tom, že stále viac a viac inštitúcií sa do toho zapája a hlavne stredných škôl, hej, alebo odborných škôl, ktoré do tohto podujatia stále každým rokom pribúdajú. Takže toto je pre nás taký signál, že naozaj táto téma je veľmi zaujímavá, ale nikdy jej nie je dosť."

Jana Maťková: „Takýto interaktívny spôsob, ako priblížiť vedu žiakom, by bol dozaista vhodný aj pre školy. Je interaktívne priblíženie vedy a techniky finančne náročné?"

Andrea Putalová: „Aj popularizácia vedy alebo aj priblíženie vedy je určitým spôsobom finančne náročné, pretože musíte do toho dať množstvo energie, a teda zaujímavých vecí, ktoré je treba zakúpiť. A nejakým teda spôsobom zaobstarať. Ale samozrejme je to predovšetkým všetko o nejakom tom srdci, ktoré do toho musíte dať, pretože tí, čo chcú popularizovať, musia mať k tomu vzťah. Lebo nie je to naozaj jednoduché ako povedať tak zložité veci jednoduchým spôsobom."

Jana Maťková: „O Týždni vedy a techniky som sa rozprávala s Andreou Putalovou z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor."

Andrea Putalová: „Ďakujem aj ja, pekný deň."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač