Univerzita Konštantína Filozofa chce rozšíriť odbor informačné technológie

27. 11. 2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre plánuje vzdelávať špecialistov, ktorí budú schopní vyučovať stredoškolákov technické smery v duálnom vzdelávaní.

logo Rozhlasovej stanice Lumen(25. 11. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 9/22; Monika Procházka Ujlacká/Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre plánuje vzdelávať špecialistov, ktorí budú schopní vyučovať stredoškolákov technické smery v duálnom vzdelávaní. Prvú ponuku pripravila univerzita už pri vstupe automobilky Jaguar Land Rover do Nitry. Tá však nebola celkom akceptovaná. Viac povie Monika Procházka Ujlacká."

Monika Procházka Ujlacká, redaktorka: „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre má záujem na rozvíjanie aktivity Pedagogickej fakulty konkrétne Katedry informačných technológií. Tu by sa po novom mohli vzdelávať stredoškolskí učitelia predovšetkým technických odborov. Pokračuje rektor univerzity Ľubomír Zelenický."

Ľubomír Zelenický, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: „Ten jeden ... ktorý je na pedagogickej na Katedre informačných technológií. Máme tam jedného veľmi ambiciózneho kolegu, ktorý v tejto oblasti začal aj robiť a vyzerá to tak, že sa nám podarí v rámci ... projektov týchto zamestnávateľov vytvoriť špeciálnu učebňu, kde by boli tie CNC stroje."

Monika Procházka Ujlacká: „Pri zavádzaní duálneho vzdelávania na stredných školách je podľa rektora po špecialistoch, ktorí by dokázali žiakov vyučovať, veľký dopyt. Budúci pedagógovia by sa mohli školiť v pripravovanej špecializovanej učebni práve na Univerzite Konštantína Filozofa. Momentálne je však všetko v štádiu rozbehu."

Ľubomír Zelenický: „Zamestnávatelia potrebujú pripraviť špecialistov, nie tých stredoškolákov, ale učiteľov ... troška je tam problém technicky. No a ukazuje sa, že sa nám asi podarí dostať od tých fabrík drahšie zariadenia, takže jednoducho keď si fabrika povie, že mám takýto systém riadenia ... tak sme schopní na ten pripraviť."

Monika Procházka Ujlacká: „Problémom je aj nízke finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré sa pohybuje okolo šesťsto päťdesiatich eur. V súkromnej IT sfére by mohli dostať niekoľkonásobne viac. Obavy z toho, že do školy ich veľa nepríde, sú tak podľa Zelenického opodstatnené."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač