V bývalých kasárňach v Nitre možno vznikne centrum popularizácie vedy

15. 11. 2017

V areáli bývalých kasární pod Zoborom v Nitre možno vznikne Slovenské centrum popularizácie vedy.

logo Rozhlasovej stanice Regina(14. 11. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 10:00; por. 3/3; Martina Gapčová/Martina Gapčová)

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „V areáli bývalých kasární pod Zoborom v Nitre možno vznikne Slovenské centrum popularizácie vedy. Usiluje sa o to Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Peniaze chce získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie, o ktorých rozhoduje ministerstvo školstva. O takéto centrum majú záujem vo viacerých slovenských mestách. Archeologický ústav sa snaží dostať projekt do priestoru bývalých kasární v Nitre, kde vybudoval Archeoskanzen. Riaditeľ ústavu Matej Ruttkay."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Ide o centrum, ktoré bude určené hlavne mládeži, kde by sa mala mládež oboznamovať populárnou zaujímavou formou s tým, čo veda je a čo sa dá vedou dosiahnuť a urobiť a od tých archeologických tém, teda čo súvisí s archeológiou, ale malo by to ísť až po environmentálne veci a končiť by to malo takými tými technickými disciplínami, počnúc nejakými aj matematickými, fyzikálnymi vecami."

Martina Gapčová: „Vzorom je úspešne fungujúci Svet techniky v Ostrave, ktorý má ročnú návštevnosť vyše milióna ľudí."

Slovenské centrum popularizácie vedy

logo Rozhlasovej stanice Lumen(18. 11. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 11/22; Monika Procházka Ujlacká / Ján Siman)

Ján Siman, moderátor: „V Nitre by mohlo už onedlho vyrásť Slovenské centrum popularizácie vedy. S projektom prišiel Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý ho chce vybudovať v priestoroch bývalých kasární pod Zoborom. Viac informácií má Monika Procházka Ujlacká."

Monika Procházka Ujlacká, redaktorka: „Centrum popularizácie vedy plánuje Archeologický ústav zriadiť v budovách, ktoré v areáli nitrianskych kasární pred časom získal od štátu. Oba objekty by podľa projektu boli prepojené podzemným priestorom. Novozvolené pracoviská by nemali popularizovať len samotnú archeológiu, ale aj príbuzné vedné odbory. Pokračuje riaditeľ ústavu Matej Ruttkay."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV: „My tam napríklad plánujeme mať konzervátorské laboratóriá, tak tie budú tak urobené, aby ľudia videli, čo tí konzervátori s tým predmetom robia."

Monika Procházka Ujlacká: „Hlavným cieľom centra je priblížiť vedu čo najviac verejnosti a hlavne mladým ľuďom. Tí by sa tak mohli bližšie zoznámiť s mnohými metódami, ktorí dnešní vedci pri svojej práci využívajú."

Matej Ruttkay: „Či už rôzne technológie dávnej výroby, alebo čo sa dá zistiť povedzme dnešnými modernými metódami, rôznymi analýzami či už z kostí, či z iných materiálov, čo sa dá z DNA."

Monika Procházka Ujlacká: „V prípade, že bude projekt Archeologického ústavu úspešný, budú si môcť návštevníci vyskúšať digitalizáciu, 3D rekonštruovanie nálezov a pamiatok, ale aj virtuálnu realitu či 3D tlač."

Matej Ruttkay: „Moderný postup toho vniknutia do minulosti na jednej strane, ale aj toho, ako sa to zisťuje, ako tá minulosť vyzerala. Takže také dve roviny to bude mať. Jeden ten naozaj tá rekonštrukcia toho dávneho sveta a druhé to, ako sa k tej rekonštrukcii dostávame."

Monika Procházka Ujlacká: „Archeologický ústav chce pri svojom projekte využiť aj skutočnosť, že v Nitre sídlia dve veľké univerzity. Výstavba centra by mala byť financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač