Veda a technika v príkladoch

20. 11. 2017

Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Zlepšiť vnímanie vedy a techniky predovšetkým u žiakov a zároveň im ukázať to, čo v učebniciach nenájdu, sa snažili organizátori podujatia Týždeň vedy a techniky, ktoré prilákalo množstvo mladých ľudí. Vystavované exponáty im jednoduchou formou ozrejmili mnohé fyzikálne zákonitosti.

logo Televíznej stanice TA 3(17. 11. 2017; Televízna stanica TA 3; Dobré správy; 18.00; por. 2/12; Peter Hlávek/Petra Ázacis)

Petra Ázacis, moderátorka: „Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Zlepšiť vnímanie vedy a techniky predovšetkým u žiakov a zároveň im ukázať to, čo v učebniciach nenájdu, sa snažili organizátori podujatia Týždeň vedy a techniky, ktoré prilákalo množstvo mladých ľudí. Vystavované exponáty im jednoduchou formou ozrejmili mnohé fyzikálne zákonitosti."

Peter Hlávek, redaktor: „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“. V znamení tohto motta sa tento rok niesol Týždeň vedy a techniky v Bratislave. Desiatky exponátov zostrojili mladí vedci, ktorí sa špecializujú na fyziku."

Karol Mičieta, rektor UK v Bratislave: „Je to približovanie sa k ľuďom, približovanie sa k mládeži, vytváranie záujmu, a vytváranie predstavy o tom, čo musím o sebe vedieť, čo musím sám so sebou spraviť."

Peter Hlávek: „Fungovanie jednotlivých strojov sa snažili návštevníkom praktickými výkladmi priblížiť zamestnanci Centra vedeckotechnických informácií. Žiaci základných a stredných škôl mohli vidieť to, čo v učebniciach nenájdu."

Martina Lubyová, (nominantka SNS), ministerka školstva: „Práve takéto podujatia ako je Týždeň vedy a techniky, majú za cieľ jednak spropagovať výsledky slovenskej vedy, o ktorých sa možno málo vie, ale ktoré sú často veľmi významné, priblížiť tú našu vedu všeobecne verejnosti, a najmä vzbudiť záujem o vedu a výskum medzi mládežou."

Peter Hlávek: „Zaujímavosťou bol napríklad aj tento exponát, ktorý znázorňoval pôsobenie rezonančnej frekvencie na žalúdok vodiča."

Radovan Činčura, zamestnanec Centra vedecko-technických informácií: „Ide o to, že každá vibrácia v našom okolí sa dokáže preniesť do nášho tela. Nebezpečné to dokáže byť najmä vtedy, pokiaľ je to zrovna vibrácia, ktorá odpovedá rezonancii nejakej časti nášho tela, napríklad pri žalúdku je to 8 Hz."

Peter Hlávek: „Asi najväčšiu pozornosť v priestoroch zážitkového centra vzbudila expozícia s názvom Teslov svet. Návštevníka zaviedla do sveta elektrických výbojov a bleskov."

Martin Smeja, zamestnanec Centra vedecko-technických informácií: „To, že sa to tak naozaj deje, že tá elektrická energia sa prenáša bezdrôtovo, je dôkazom toho, že po jej spustení máme po obvode tej klientky pripevnené neónové trubice, a tie sa potom začnú rozsvecovať, hoci nie sú zapojené v elektrickom obvode. Takže, keď hovoríme o tom, že dnešné telefóny sa dajú nabíjať bezdrôtovo, tak v podstate Nicola Tesla už pred tými 150 rokmi niečo podobné mienil, a už vtedy to dokázal."

Peter Hlávek: „Peter Hlávek, TA 3."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Týždeň vedy a techniky
Bratislavská Incheba otvára brány vede a technike
Začal sa 14. ročník Týždňa vedy a techniky
Týždeň vedy a techniky

Tlač