Začal sa 14. ročník Týždňa vedy a techniky

07. 11. 2017

Týždeň vedy a techniky prinesie zhruba 400 akcií, ktoré návštevníkom priblížia široké spektrum slovenskej vedy a jej výsledky, najmä v oblasti prírodných vied a informačných technológií. Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej bude Týždeň vedy a techniky poučný najmä pre deti a študentov.

Rozhlasová stanica Regina - logo(06. 11. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 14:00; por. 4/4; Marian Kukelka)

Marian Kukelka, moderátor RTVS: „Začal sa 14. ročník Týždňa vedy a techniky. Prinesie zhruba 400 akcií, ktoré majú priblížiť ľuďom slovenskú vedu a jej výsledky. Napríklad Slovenská akadémia vied v Košiciach odhalí zaujímavosti o vesmíre. V Bratislave sa záujemci dozvedia ako vznikajú lieky. V Centre vedecko-technických informácií budú zajtra odborníci prednášať o geologickej histórii Zeme. Pokračuje jeden z odborných garantov Dušan Petráš."

Dušan Petráš, jeden z odborných garantov: „Sú to rôzne výsledky v oblasti prírodných vied, v oblasti dneska informačných technológií, komponenty do rôznych zariadení, takže je to veľmi širokospektrálne:"

Marian Kukelka: „Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej bude Týždeň vedy a techniky poučný najmä pre deti a študentov. Môžu vidieť a vyskúšať si exponáty, s ktorými sa v školách bežne nestretnú."

Martina Lubyová (nom. SNS), ministerka školstva: „Naozaj tých ľudí to niekedy chytí za srdce, niekedy zistia, že je to niečo naozaj noblesné a zvláštne, že môžu začať niečo obehovať a môžu nad niečím začať rozmýšľať a prichádzať na prírodné zákony svojím vlastným rozumom. Keď ich to chytí v tomto mladom veku, tak naozaj budú tú vedu robiť z presvedčenia, bude ich to baviť."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
výstavy, informačné a komunikačné technológie , popularizácia vedy a techniky, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač