Dokument Učiace sa Slovensko zatiaľ ostáva len na stovkách papierov

21. 12. 2017

Mala to byť najväčšia reforma školstva s plánom na desať rokov. Učiace sa Slovensko však zatiaľ ostáva len na stovkách papierov. Ministerstvo školstva zriadilo ďalšie expertné skupiny a o zmenách majú diskutovať iní odborníci. Dokedy má byť národný program hotový, rezort nespresnil.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(20. 12. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 1/17; Laura Kellöová/Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Mala to byť najväčšia reforma školstva s plánom na desať rokov. Učiace sa Slovensko však zatiaľ ostáva len na stovkách papierov. Ministerstvo školstva zriadilo ďalšie expertné skupiny a o zmenách majú diskutovať iní odborníci. Dokedy má byť národný program hotový, rezort nespresnil. Opozícia kritizuje, že ministerstvo len naťahuje čas. Ani budúcoročný rozpočet školstva totiž s reformou nepočíta."

Laura Kellöová, redaktorka: „Na niektoré zmeny v školstve netreba milióny, ale zmenu myslenia, hovorí Ivan Juráš, jeden zo šestice autorov Učiaceho sa Slovenska. Napríklad by učitelia hodnotili nielen riadnymi známkami, ale aj slovne, zo spätnej väzby žiak vie, čo urobil dobre a kde musí ešte pridať. Ďalším prínosom by podľa odborníka bola výmena 45-minútových hodín za blokovú výučbu."

Ivan Juráš, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko: „Že sa urobia dvoj - trojhodinovky, samozrejme s prestávkami, ale že sa sústredene proste v tom danom období venujú nejakej konkrétnej problematike."

Laura Kellöová: „Najnovšia 260-stranová verzia dokumentu je na stole od septembra. Autori v nej reagovali aj na 4-tisíc pripomienok, ktoré dostali ešte na jar. Ani finálna podoba Učiaceho sa Slovenska však podľa novej ministerky, nominantky SNS Martiny Lubyovej nebola realizovateľná. Nariadila preto zostaviť expertné skupiny - na vedu a výskum, na regionálne a na vysoké školy."

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Na tento dokument sme dostali veľmi veľa stanovísk, aj kritických aj iniciatívnych od rôznych profesijných a stavovských organizácií. Teraz do tých skupín sme si nechali nominovať predstaviteľov týchto organizácií."

Laura Kellöová: „Autorov pôvodného dokumentu ministerka do skupín už ale nenominovala. Noví odborníci majú začať pracovať od januára. Výsledkom má byť takzvaný akčný plán na roky 2018 a 2019. Termín dokončenia ale rezort nevie. Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová zriadenie nových pracovných skupín kritizuje. Podľa ej rezort reformu odďaľuje."

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR (nezaradená): „Rezort školstva urobil to, čo robil 20 rokov, zavolal si zase zástupcov rôznych profesijných organizácií, aby budil zdanie, že tu prebieha nejaká diskusia odborná. Nuž ale veď my sme tú diskusiu odbornú už absolvovali, to všetko už bolo raz prediskutované."

Laura Kellöová: „Podľa poslankyne o tom svedčí aj budúcoročný rozpočet, ktorý s reformou finančne neráta. Rezort sa ale bráni a plánuje čiastkové zmeny. Hovorkyňa Renáta Vitková."

Renáta Vitková, hovorkyňa ministerstva školstva: „Rozpočet na budúci rok obsahuje napríklad navýšenie o 8 miliónov eur na asistentov učiteľa a o 4 milióny eur na zabezpečenie učebníc."

Laura Kellöová: „Rezort ale priznáva, že v budúcom roku sa chce sústrediť na finančne menej náročné zmeny, napríklad novelizácia zákonov. Laura Kellöová, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač