Elektromobil ako záložný zdroj energie

19. 12. 2017

Slovenská akadémia vied otvorila prvú nabíjaciu stanicu v strednej Európe, do ktorej môžu elektrické autá energiu aj odovzdávať. Novú technológiu budú testovať aj slovenskí vedci.

logo Televíznej stanice STV 1(15. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 16/27; Kristián Čekovský/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Budúcnosť elektromobilov nie iba v čistom pohone, o niekoľko rokov by mohli slúžiť aj na skladovanie energie a jej prenos. Slovenská akadémia vied otvorila prvú nabíjaciu stanicu v strednej Európe, do ktorej môžu elektrické autá energiu aj odovzdávať. Novú technológiu budú testovať aj slovenskí vedci."

Kristián Čekovský, redaktor: „Toto je stanica, v ktorej sa dajú elektromobily nielen nabíjať, presnejšie ak by mal majiteľ auta elektriny v aute nazvyš, môže ju vrátiť späť do siete a môže na tom aj zarobiť."

Levente Reizer, produktový manažér spoločnosti Nissan: „Ak si majiteľ elektromobilu nabije svoje auto v čase, keď je elektrina lacnejšia napríklad v noci, no cez deň ju nevyužije, môže zvyšok predať do siete. Teoreticky si tak môže podľa našich výpočtov zarobiť aj tisíc eur ročne."

Kristián Čekovský: „To všetko sú zatiaľ iba plány a v tejto chvíli sa takýto obchod robiť nedá. Automobilky technológiu ešte len testujú, pomôžu im v tom aj vedci zo Slovenskej akadémie vied, ktorý ako prví v strednej Európe majú k dispozícii takúto nabíjačku."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „V prvom kroku bude slúžiť na vedecké účely, respektíve aj pre zamestnancov alebo ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí sa rozhodnú ísť cestou elektromobility, ale určite je to iba zárodok na ďalší potenciálny rast tohto spôsobu dopravy na území Slovenskej republiky."

Kristián Čekovský: „V roku 2030 by malo každé tretie auto v Únii jazdiť na elektrinu alebo vodík. Budovanie infraštruktúry v podobe nabíjacích staníc je preto nevyhnutné, odborník však vidí využitie elektromobilov aj v oblasti energetiky, keďže veľký problém je so skladovaním elektriny."

Martin Jesný, analytik Revue priemyslu: „To, čo by mohla tá novinka priniesť je, že do istej miery by naozaj väčšie množstvá týchto elektrických áut mohli v čase, keď sa elektrina vyrába ľahko, je jej dostatok, tak vtedy by sa vyrobili a nabili by sa batérie, ale v čase, keď je tá situácia horšia a potreba elektriny je vyššia, tak by sa dali zároveň cez rovno pripojením na sieť elektrické autá využívať, aj ako taká akási konzerva na elektrinu, čiže v podstate zdroj."

Kristián Čekovský: „Automobilky predpokladajú, že podobné nabíjačky už aj s komerčným využitím by sa mohli začať na Slovensku budovať už v budúcom roku."

Elektromobily vracajúce energiu

logo Televíznej stanice Markíza(15. 12. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 21/31; Martin Chlebovec/Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Slovenskí vedci testujú elektromobily. Nie však hocijaké, ale také, čo vedia nespotrebovanú elektrinu vrátiť do siete. No veľký zmysel to na prvý pohľad nedáva, v zahraničí už ale na tomto systéme dokonca zarábajú."

Martin Chlebovec, redaktor: „Podiel elektromobilov najmä v západnej Európe rastie, najmä vďaka veľkorysým dotáciám. Príkladom je Nórsko, ktoré je svetovým unikátom v počte elektromobilov a plug‑in hybridov. Slovenskí vedci takisto vidia v elektroautách budúcnosť. Oni však chcú vyskúšať hranice elektromobility v komplexnejšej úlohe. Slovenská akadémia vied bude teraz jazdiť na elektromobiloch, ktoré dokážu vrátiť nespotrebovanú energiu naspäť do elektrickej siete."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ten dôvod je ekológia. Toto je asi cesta aj pre Slovenskú republiku. Toto nabíjacie miesto v prvom kroku bude slúžiť na vedecké účely, ale určite je to iba zárodok, nukleačný zárodok na ďalší potenciálny rast tohto spôsobu dopravy."

Martin Chlebovec: „Napriek tomu, že viaceré štúdie skutočnú ekologickosť elektroáut spochybňujú, Európska únia na ich podporu vyčlenila 200 miliónov eur. Zároveň apeluje na európskej automobilky, aby boli sebestačné aj vo výrobe batérií."

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie: „Preto by sme chceli, aby už v roku 2030 každé tretie auto, ktoré bude na európskych cestách, malo čistý pohon a nemali by sme do nich dovážať batérie z ďalej Ázie, ale mali by sme byť schopní tie batérie vyrábať tu."

Martin Chlebovec: „Predstava Únie je, aby bolo na našich cestách viac takýchto áut, ale aj staníc, ktoré vracajú energiu naspäť do siete. Inšpirovať by a chceli v Holandsku, kde na elektromobiloch dokonca zarábajú."

Maroš Šefčovič: „Podobné zariadenia sa tam využívali napríklad na to, aby majitelia osobných áut poprepájali takéto stanice napríklad so svojimi mobilnými telefónmi, a to auto a ten softvér už vedia, koľko tej energie v tej batérii potrebuje na to, aby svojho majiteľa doviezlo do práce či z práce. A tú nadbytočnú energiu tieto autá predávali na trhu."

Martin Chlebovec: „Zarábanie na vracaní energie je však zatiaľ otázne. Nikto nehovorí aké pri tom vznikajú energetické strany ani to, prečo ba takáto transakcia mala byť bez štátnej dotácie finančne výhodná. Spotrebitelia navyše teraz riešia úplne opačné starosti."

Ondrej Macko, šéfredaktor TouchIT: „No ja sa stretávam hlavne s takým problémom, že nestihnem nabiť tú batériu keď testujem automobily, takže myšlienka, že budem predávať tú energiu ma zatiaľ nejako veľmi nevzrušuje. Ja obyčajne chcem, alebo teda využívam každú chvíľu, aby som nabil tú batériu na maximum a mohol teda chodiť."

Martin Chlebovec: „Slabinou nabíjateľných áut je okrem chabého dojazdu aj nedoriešený problém masového dobíjania."

Ondrej Macko: „Tak si neviem predstaviť tú situáciu, že by napríklad v Petržalke z každého obloku išla nejaká predlžovačka a každý človek by si nabíjal svoj elektromobil, lebo takto by to dopadlo."

Martin Chlebovec: „Martin Chlebovec, televízia Markíza."

Nabíjačky už aj s komerčným využitím by sa mohli začať na Slovensku budovať už v budúcom roku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač