Fyzika všetkými zmyslami

21. 12. 2017

Pre žiakov základných škôl je určená populárno‑náučná šou Fyzika všetkými zmyslami. Už jedenásť rokov ju prináša Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, aktuálny ročník je zameraný na experimenty so zvukom.

logo Televíznej stanice STV 1(20. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/26; Jana Obrancová/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: Pre žiakov základných škôl je zasa určená populárno‑náučná šou Fyzika všetkými zmyslami, už jedenásť rokov ju prináša Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, aktuálny ročník je zameraný na experimenty so zvukom."

Jana Obrancová, redaktorka: Zvuk nemusíme len počuť, ale dá sa aj vidieť. Dôkazom sú aj tieto fyzikálne experimenty, ktoré žiaci v školách bežne nevidia. O zvuku sa v súčasnosti žiaci na základných školách na hodinách fyziky neučia vôbec, práve populárno‑náučná šou ich má naučiť základy a pritiahnuť ich pozornosť práve k fyzikálnym javom."

(začiatok ankety, žiaci základných škôl)

Opýtaná 1: „Niektoré veci som vôbec nevedela a najviac asi ten vývin toho sluchu, že máme viac tých zvukových vĺn."

Opýtaná 2: „Najviac ma zaujalo asi to vákuum, že sa tam nešíri zvuk a bolo to celé také zaujímavé o tých vlnách, že ako sa šíri zvuk našim okolím a ako ho my môžeme počuť."

Jana Moravčíková, ZŠ na Nábreží mládeže v Nitre: Snažíme sa my tiež robiť na hodinách fyziky nejaké experimenty, ale určite nie až takéto všetky a nemáme na to ani také pomôcky, že by sa nedalo vlastne všetko spraviť."

Jana Obrancová: So zvukom sa žiaci zoznamujú až na stredných školách, práve od ich zamerania závisí aj hĺbka učiva. Od nej zas môže závisieť aj ďalší záujem študentov o fyziku, ten je na Slovensku stále oveľa menší ako o spoločenské vedy."

Vladimíra Valovičová, Katedra fyziky, UKF v Nitre: Zvuk je zaujímavá téma, pretože sa dá veľmi veľa experimentov ukázať a žiaci tým, že to nemajú v školách, tak je to pre nich zaujímavé a také netradičné."

Jana Obrancová: „Fyzikálnu šou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre počas jedenástich rokov už navštívilo asi desaťtisíc žiakov z celého Slovenska. Odborníci síce výrazný nárast záujmu o štúdium fyziky nevidia, neustále sa však zvyšuje záujem o voľnočasové aktivity, akými sú fyzikálne tábory či odborné fyzikálne prednášky."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač