Prieskum Inštitútu strategických analýz SAV

15. 12. 2017

Mladí ľudia sa takmer vôbec nezaujímajú o politické dianie na Slovensku. Dôležitú úlohu má v ich živote Facebook a iné sociálne siete. Táto informácia vyplynula z novembrového prieskumu.


logo Rozhlasovej stanice Regina(14. 12. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 9/14; Katarína Ottová/Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Mladí ľudia sa takmer vôbec nezaujímajú o politické dianie na Slovensku. Dôležitú úlohu má v ich živote Facebook a iné sociálne siete. Táto informácia vyplynula z novembrového prieskumu, ktorý si na vzorke tisíc šesťsto ľudí viacerých vekových kategórií od osemnásť do viac ako sedemdesiat rokov nechal urobiť Inštitút strategických analýz Slovenskej akadémie vied. Podľa odborníka ide o rizikovú situáciu."

Katarína Ottová, redaktorka: „Ako sa volá minister zdravotníctva, vie podľa tohto prieskumu necelých sedemdesiat percent opýtaných, meno šéfa rezortu práce pozná osemdesiat percent a až dvadsaťtri a pol percenta respondentov sa nesprávne domnieva, že prezident môže parlamentu predkladať zákony na schválenie. Takmer štyridsať percent respondentov všetkých vekových kategórií deklarovalo, že celkom alebo čiastočne nedôveruje tradičným médiám, a naopak štyridsaťpäť percent respondentov o sebe vyhlásilo, že radi sledujú alternatívne médiá. Pokiaľ ide o mladých ľudí vo veku osemnásť až dvadsaťštyri rokov, politiku nesledujú a nemajú o to ani záujem. Tvrdí šéf Inštitútu strategických analýz Juraj Draxler."

Juraj Draxler, šéf Inštitútu strategických analýz SAV: „Až dvadsaťšesť percent ľudí vo veku osemnásť až dvadsaťštyri rokov uviedlo, že si prakticky nikdy neprečíta článok, ktorý sa týka domáceho diania, domácej politiky, a ďalších štyridsaťjeden percent ľudí v rovnakej vekovej kategórii povedalo, že si články o domácej politike prečítajú len veľmi zriedkavo."

Katarína Ottová: „Čo ich zaujíma oveľa viac, je Facebook. Šesťdesiatpäť percent mladých ľudí trávi na Facebooku viac ako hodinu denne. Iba tri a pol percenta na Facebooku nie je. Šéfredaktor časopisu TouchIT Ondrej Macko hovorí o neprekvapujúcej, ale aj rizikovej situácii."

Ondrej Macko, šéfredaktor časopisu TouchIT: „Myslím si, že budúce voľby budú o sociálnych sieťach a o tom, kto zaujme viacej pozornosti. A vôbec to nebude o nejakých volebných programoch, ale bude to o šikovnosti na internete zástupcov týchto politických strán."

Katarína Ottová: „Najlepšie nie sú ani geografické znalosti. Viac ako polovica ľudí sa nesprávne domnieva, že Nemecko je väčšie ako Francúzsko, a len polovica našla na mape Severnú Kóreu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(MI)

Kľúčové slová:
politické vedy , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač