Projekt Modrá planéta pre žiakov

04. 12. 2017

Cieľom projektu Misia Modrá planéta bolo hravou formou a na základe vlastných skúseností naučiť najmenších školákov efektívne chápať životné prostredie.

logo Televíznej stanice STV 1(02. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/26; Dáša Hodálová /Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Misia Modrá planéta. Ide o celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojili aj žiaci zo Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre. Dva mesiace sa učili o environmentálnej problematike. Cieľom projektu bolo hravou formou a na základe vlastných skúseností naučiť najmenších školákov efektívne chápať životné prostredie."

Dáša Hodálová, redaktorka: „Pomocou papiera, korku, špajdlí či kameňov si vytvorili vlastnú modrú planétu postavenú na ekologických princípoch. Školáci mesiac zbierali informácie o životnom prostredí, separácii odpadu či ekológii v doprave, aby ich potom mohli prakticky zužitkovať."

Žiačka ZŠ na Benkovej ulici v Nitre: „V našom tíme bolo úlohou vytvoriť koše na prepravu odpadu, potom spaľovňu odpadu a ešte ekocentrum. Slúžia na to, aby nebolo naše slnečné mestečko znečistené."

Žiak ZŠ na Benkovej ulici v Nitre: „Bol by som rád, kebyže je to ako je to tu. Tu je to ekologicky spravené."

Marcela Bajtošová, pedagogička ZŠ na Benkovej ulici v Nitre: „V súčasnosti sa s touto témou už stretávame na každom predmete. Či už je to slovenský jazyk, či už je to matematika, či už je to prírodoveda alebo vlastiveda. Tu je to dané tak, že vlastne tuná to vnímajú tak celkovo, že už niečo tvoria."

Dáša Hodálová: „Projekt spojil aktivity v školách i v teréne s interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré žiakov motivuje a počas ktorého sa naučili aj vzájomnej spolupráci."

Andrea Maňovská, učiteľka ZŠ na Benkovej ulici v Nitre: „Decká sa vzájomne dopĺňali a tie prvotné nápady, ktoré mali obmieňali a spoločne dospeli k tomuto čo vzniklo."

Marcela Bajtošová: „Samé deti prišli na to, že keď chceme niečo urobiť spoločne a niečo zachrániť, ako našu planétu a ekológia, je dobré vedieť spolupracovať. Je to vlastne taká nenásilná forma u tých detí, že deti vlastne sa učia a nevedia o tom, že sa učia."

Dáša Hodálová: „Projekt bol pre školy bezplatný. Jeho súčasťou bola aj výučba pomocou počítačovej hry, cez ktorú sa školáci učili napríklad separovať odpad."

Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, organizátor projektu: „Cieľom bolo integrovať hru do vyučovania a ukázať, že ganifikácia alebo hra môže mať aj vzdelávací prínos. Čiže nie je to len voľnočasová aktivita, ako ju častokrát vnímame."

Dáša Hodálová: „Do projektu sa zapojilo celkom 350 tried po celom Slovensku v rámci ktorých záujem vytvoriť Modrú planétu na celkom nových základoch prejavilo až 6800 žiakov na 1. stupni."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač