Projekt Špičkové vedecké tímy

14. 12. 2017

Akreditačná komisia identifikovala sedemnásť špičkových vedeckých tímov. Najviac, sedem, je z Univerzity Komenského. Rektor Karol Mičieta im udelil strieborné medaily za vedu. Iniciátorom projektu je Miroslav Urban z Akreditačnej komisie.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(13. 12. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 7/18; Katarína Ottová, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Akreditačná komisia identifikovala sedemnásť špičkových vedeckých tímov. Najviac, sedem, je z Univerzity Komenského. Rektor Karol Mičieta im udelil strieborné medaily za vedu. Zdôraznil pritom, že vysoké školy musia reprezentovať intenzívny výskum s excelentnými výsledkami."

Katarína Ottová, redaktorka: „Medzi ocenenými vedcami je tím experimentálnej biológie rastlín z prírodovedeckej fakulty. Je najmladší a najmenší, tvorí ho Alexander Lux a jeho traja bývalí študenti."

Alexander Lux, ocenený vedec: „Pätnásť rokov spolupracujeme najprv s európskymi krajinami a dnes skoro v celosvetovom meradle s problematikou príjmu toxických látok do rastlinných organizmov, tým aj do potravy a v konečnom dôsledku do ľudského organizmu, čo spôsobuje rôzne ochorenia."

Katarína Ottová: „V oblasti archeológie získal uznanie excelentnosti tím Jozefa Bátoru."

Jozef Bátora, ocenený vedec: „Dôležité je, aby pedagóg, vedec sám robil základný výskum a tie výsledky potom prednášal priamo do prednášok, čiže do praxe."

Katarína Ottová: „Ďalší z tímov, ktoré Akreditačná komisia označila za špičkové, sa sústreďuje na bioinformatiku. Spája vedcov z fakulty matematiky, fyziky a informatiky a z prírodovedeckej fakulty. Vedie ho Katarína Mikušová. Hovorí, že všetci členovia získali veľa skúseností aj v zahraničí."

Katarína Mikušová, ocenená vedkyňa: „Vyžaduje to veľmi tvrdú prácu, veľa hodín, veľa odriekania."

Katarína Ottová: „Iniciátorom projektu Špičkové vedecké tímy je Miroslav Urban z Akreditačnej komisie. Je presvedčený, že výber bol veľmi prísny."

Miroslav Urban, iniciátor projektu: „Univerzita Komenského má takmer polovicu tých špičkových tímov, čo zhruba aj zodpovedá tomu, že má najviac medzinárodných publikácií, má najviac citácií."

Katarína Ottová: „Spĺňa aj ďalšie dôležité kritériá – medzinárodne akceptované výsledky výskumu a zapájanie mladých vedcov."

Ocenili špičkové vedecké tímy

(13. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/28; Iveta Gombošová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Sedem vysokoškolských špičkových tímov si prevzalo ocenenia za svoju vedeckú prácu, získali Strieborné medaily Univerzity Komenského v Bratislave. Uspel aj tím, ktorý pracuje na vylepšení liečby onkologických ochorení."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Prečo jednému onkologickému pacientovi liečba zaberie a inému nie? Prečo dosahujeme rozdielne výsledky v liečbe? Aj týmito otázkami sa roky zaoberá tím lekárov a vedcov, ktorí pracujú na translačnom výskume onkologických ochorení."

Jozef Mardiak, vedúci translačného výskumu: „U tej skupiny, u ktorej sa nám tá liečba nedarí, tak sa snažíme identifikovať, ktorí sú to tí pacienti, snažíme sa hľadať ukazovatele, ktoré nám už na začiatku tej choroby povedia, že pozor, toto je ten veľmi rizikový pacient, on bude potrebovať iný typ liečby, iný typ manažmentu ako tí iní, ktorí sú menej rizikoví, kde môžu mať menej agresívnu chorobu a tým ušetriť zbytočnej toxicity."

Iveta Gombošová: „Akreditačná komisia vyhodnotila, že tento vedecký tím na čele s Jozefom Mardiakom patrí medzi špičkové vedecké tímy v oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied. Štatút špičkového vedeckého tímu získalo aj ďalších šesť kolektívov."

Miroslav Urban, Akreditačná komisia: „Každý ten tím posudzovala pracovná skupina Akreditačnej komisie, ktorá povedala, naozaj sú to významné medzinárodné výstupy, ktoré medzinárodne reprezentovali Slovensko."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave:  „Tieto kritériá majú jednu závažnú vec, že je tam kontinuita kolektívu, že je tam jak vyhranený profesor, vodca tímu, musí tam byť aj mladý vedecký pracovník do tridsaťpäť rokov. To znamená, že tam je tá regeneračná nástupnosť, patria do jedného percenta citovanosti na svete."

Iveta Gombošová: „Keďže ide o špičkové tímy, môžu jednoduchšie získať národné i medzinárodné granty. Finančnú podporu sľubuje aj ministerstvo školstva, v budúcom roku im vyčlení sumu milión dvestotisíc eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie, veda, výskum, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač