Rast platov zamestnancov štátu a verejnej správy

11. 12. 2017

Platy zamestnancov štátu a verejnej správy sa od budúceho roka zvýšia o takmer päť percent.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(07. 12. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 3/18; Jaroslav Barborák / Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Platy zamestnancov štátu a verejnej správy sa od budúceho roka zvýšia o takmer päť percent. Garantujú to kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sociálni partneri podpísali na Úrade vlády. Zvýšenie sa však nedotkne učiteľov a vysokoškolských pedagógov."

Jaroslav Barborák, redaktor: „Štyri celé osem desatín percenta  – minimálne tento nárast platov v štátnej a verejnej službe garantujú podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Prinášajú aj ďalšie výhody. Monika Uhlerová, viceprezidentka odborovej centrály a hlavná vyjednávačka za zamestnancov."

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR, hlavná vyjednávačka za zamestnancov: „Obsahujú skrátenie pracovného času alebo služobného času, dovolenka navyše o jeden týždeň, zvýšený príspevok do sociálneho fondu, na doplnkové dôchodkové poistenie."

Jaroslav Barborák: „Podpísané kolektívne zmluvy a memorandum obsahujú aj záväzok vlády vyriešiť tabuľkové platy pod hranicou minimálnej mzdy. Riešenie má na starosti Úrad vlády. Tatiana Kmecová z jeho tlačového odboru."

Tatiana Kmecová, tlačový odbor Úradu vlády SR: „Úrad vlády vlastne pripravil také štyri alternatívne návrhy, z ktorých každý ten návrh sa začínal na úrovni minimálnej mzdy."

Jaroslav Barborák: „Výber bude potom na tripartite. Legislatíva má byť podľa ministra práce pripravená do marca. Ján Richter."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): „S jedným jediným zámerom, aby ten zákon bol účinný od prvého januára 2019."

Jaroslav Barborák: „Z podpísaných kolektívnych zmlúv vypadli učitelia s ich požiadavkou šesťpercentného nárastu platov od nového roka. Podľa vlády však majú byť spokojní s tým, čo už dostali v septembri. Školské odbory tak po jedinom tohtoročnom kole kolektívneho vyjednávania nevylúčili, že ďalšie zvyšovanie si vynútia nátlakovými akciami. Pavel Ondek."

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku: „Učitelia nie sú spokojní, pretože keď sa pozrieme na posledné výsledky v rámci OECD alebo Európskej únie, tak Slovensko je na chvoste."

Jaroslav Barborák: „Podporu v rokovaniach učiteľom prisľúbila aj rezortná ministerka Martina Lubyová."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač