V čítaní sú žiaci podpriemerní

12. 12. 2017

Slovenskí štvrtáci obstáli v testovaní čitateľskej gramotnosti, stále sú však po priemerom krajín OECD. V porovnaní s priemerom 24-och zúčastnených krajín Európskej únie, zaostali o päť bodov. Porovnateľný výsledok ako slovenskí školáci, zaznamenali aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela či Portugalska.

logo Televíznej stanice STV 1(06. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Ranné správy; 07.30; por. 5/15; Martina Jančeková/Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: „Slovenskí štvrtáci obstáli v testovaní čitateľskej gramotnosti, stále sú však po priemerom krajín OECD. V porovnaní s priemerom 24-och zúčastnených krajín Európskej únie, zaostali o päť bodov. Porovnateľný výsledok ako slovenskí školáci, zaznamenali aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela či Portugalska. Ministerstvo školstva skonštatovalo, že trend úrovne čitateľskej gramotnosti je pozitívny. Od roku 2001 zisk v našich žiakov v testovaní stúpol o 17 bodov.

O čítaní a čitateľských schopnostiach našich žiakov sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom Annou Symington-Maar, dobré ráno. Kde je teda ten problém? Žiaci sa síce trošku polepšili, 17-bodový náskok je fajn počas tých rokov 16-tich, ale predsa len, zaostávajú po priemerom. Prečo, kde sú tie hlavné príčiny, prečo naše deti nevedia čítať?"

Anna Symington-Maar, vedúca programu, Teach for Slovakia: „Určite dôležité číslo uvedomiť si tiež, je tiež, že 20 percent našich štvrtákov je v tzv. rizikovej skupine. Takže možno sme sa zlepšili o tých 17 percent, o tých 17 bodov, ale pätina našich žiakov sú v skupine, kde nevedia čítať v podstate s porozumením po štyroch rokoch v škole. A toto číslo sa zvýši na 32 percent, keď tí žiaci majú 15 rokov. Takže je tam trend, ktorý je veľmi negatívny, a ktorý sa premení na tretinu našich žiakov, keď majú 15 rokov, ktorí nevedia čítať s porozumením. To je tretina našich žiakov, ktorí strávili 10 rokov v škole a stále nevedia čítať s porozumením. Takže príčiny, ktoré ukázala vlastne aj teraz táto štúdia posledná, ktorá sa volá PIRLS, tak príčiny sú, myslím, že štyri hlavné, ktoré tam sú pomenované, a ktoré sú špecifické pre Slovensko. Jedna je dochádzka, máme ďaleko najhoršiu dochádzku zo všetkých krajín Európskej únie. A toto je preukázané viacerými výskumami, že má veľmi veľký vplyv na čítanie a na výsledky našich žiakov. Druhý je dôraz, aký dávajú naše školy na akademický rast žiakov. Dávajú oveľa menší dôraz, ako v priemere rôzne iné školy v iných krajinách Európskej únie. Tretí je tiež, z akého prostredia pochádzajú naši žiaci. Máme nadpriemerne veľký počet žiakov, ktorí pochádzajú z prostredí, ktoré sú málo podnetné na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Znamená to aj sociálne znevýhodnené prostredie, ale aj iné veci v tom domácom prostredí."

Martina Jančeková: „Pokiaľ ide o tie samotné školy, tak dokážu motivovať žiakov a majú vôbec záujem, aby deti porozumeli čítanému textu, pracujú týmto smerom, alebo skôr dbajú na to memorovanie, aj keď žiak nepochopí, ale hlavné, aby vedel."

Anna Symington-Maar: „Z mojej skúsenosti na prvom stupni je na to veľmi veľký dôraz. Učitelia, aj väčšina škôl, ktoré poznám, sa snažia robiť veľmi veľkú prácu na prvom stupni, je na to aj priestor, je to na to priestor, aby sa venovali učitelia svojim žiakom. Jeden učiteľ na jednu triedu väčšinou. Keď prejdú na druhý stupeň, tam už nastáva veľmi veľký problém. Je veľmi veľa predmetov, je veľmi veľký tlak na preberanie učiva, takže tam nastáva už veľmi veľký problém v tomto."

Martina Jančeková: „Vy ste spomenuli aj to domáce prostredie, má tam určite veľký vplyv, čo možno urobiť, vplýva na to aj predškolská výchova?"

Anna Symington-Maar: „Určite predškolská výchova, aj prvé tri roky života dieťaťa majú veľký vplyv na čítanie a čítanie s porozumením. A na Slovensku to má najväčší vplyv znova z Európskej únie. V iných krajinách školstvo, školy, učitelia majú dostatočnú podporu, aby vedeli kompenzovať domáce prostredie, u nás tomu tak nie je."

Martina Jančeková: „Chýbajú asistenti, alebo čím to je?"

Anna Symington-Maar: „Chýba celková komplexná podpora pre školy, oveľa väčšie investície potrebujeme do škôl a musíme sa zamerať na to, že si uvedomíme, že jednou úlohou školy je vyrovnať a dobehnúť domáce prostredie, ktoré niekedy zaostáva u našich žiakov."

Martina Jančeková: „A čo rodičia u nás, sú ochotní spolupracovať a spolupodieľať sa s učiteľom na tomto programe?"

Anna Symington-Maar: „Ja nepoznám rodiča, ktorý by nechcel to najlepšie pre svoje dieťa, ale je to ťažké určite naviazať tú spoluprácu niekedy. Poznám ale určite veľmi veľa učiteľov, aj veľmi veľa škôl, ktoré toto robia výborne a ktoré podporujú čítanie s porozumením so svojimi žiakmi, aj keď na to možno nemajú daný priestor, ale vyrábajú celoškolské súťaže, Knižný Superman, vytvárajú 30 minút každý deň, kde deti všetko musia pustiť a čítajú, a čítajú svoje knižky. Takže budú tam tú lásku k tomu čítaniu, čo je veľmi, veľmi dôležité."

Martina Jančeková: Takže dá sa to, aj keď my to často tak zvaľujeme na dobu v úvodzovkách, dobu, ktorá je taká aká je. Internet, počítač, tablet v rukách, alebo mobilný telefón, takže deti nečítajú. Dá sa aj toto využiť, tieto technické výdobytky tak, aby sme motivovali deti k čítaniu?"

Anna Symington-Maar: "Určite, vlastne aj táto posledná štúdia ukázala, že v podstate digitálne technológie môžu podporovať a podporujú to, že deti čítajú a vedia porozumieť tomu, čo čítajú. Myslím, že dá sa, ako rodičia určite vieme zadávať napríklad našim deťom výzvy na tom internete, pozri sa, kedy otvára ten obchod s hračkami, pozri sa, kde je tá ZOO, ak tam chceš ísť, nájdi rôzne veci. Aby vedeli pracovať s tými informáciami, nielen zaparkovať ich pred počítačom a nechať ich tak. Tak veľmi často vyzerajú aj niektoré hodiny IKT."

Martina Jančeková: „Takže kde by sme mali začať, kde by sme sa mali posunúť, aby sme vychovali generáciu mladých ľudí, ktorí budú chcieť čítať a budú rozumieť tomu, čo čítajú?"

Anna Symington-Maar: „Ako spoločnosť, myslím, že naozaj už veľmi, veľmi urgentne sa musíme zamyslieť nad tým, že tretina našich 15-ročných žiakov nevie čítať s porozumením. A toto nezmenia učitelia, toto nezmenia školy, na toto musí byť tlak, aby tie školy a učitelia mali tú podporu, aby toto vedeli dokázať, lebo to je obrovská výzva. Individuálne ako rodičia potrebujeme dbať na dochádzku, to je obrovská vec, ktorá vyšla z tejto štúdie, posielajme deti do školy, aj keď možno sú trochu choré, je to možno kontroverzná téma, ale dochádzka je obrovská vec. A druhá, určite v nich budovať tú lásku k čítaniu. Čítať s nimi, ukazovať im, že aj my čítame, kľudne aj cez počítač, kľudne aj cez tablet."

Martina Jančeková: „Takže jednoducho opäť osobný príklad tak, ako vždy pri deťoch platí najlepšie, a potom spolupráca školy a rodiny.

Ďakujem veľmi pekne, našim hosťom bola Anna Symington-Maar."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač