Žiaci sú v IT zručnostiach horší

20. 12. 2017

Slováci majú menej vedomostí o informačných technológiách ako minulý rok, pohoršili si v priemere o tri percentá. Ukázali to výsledky IT Fitness testu, do ktorého sa zapojilo viac ako 24-tisíc ľudí.

logo Televíznej stanice TA 3(19. 12. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 10/17; Lucia Lukušová /Zuzana Závodská, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Žiaci majú problém s kritickým hodnotením, nevedia analyzovať text a posúdiť, či sú správy dôveryhodné alebo nie. Ukázali to výsledky IT Fitness testu, do ktorého sa zapojilo viac ako 24-tisíc ľudí. Odborníci upozorňujú, že ani absolventi stredných škôl nie sú dostatočne pripravení na prax a je nevyhnutné zmeniť spôsob výučby informatiky na školách."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Slováci majú menej vedomostí o informačných technológiách ako minulý rok, pohoršili si v priemere o tri percentá. Test zostavený z tridsiatich otázok v šiestich kategóriách ukázal, že žiaci základných škôl tiež nevedia pracovať s tabuľkami a vytvárať grafy."

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu: „Kľúč k úspechu Slovenska vidím len v inej forme a spôsobe výučby študentov. Ak zostanú vyučovaní takým spôsobom, ako doteraz, tak tie výsledky budú len horšie a horšie."

Lucia Lukušová: „Školáci zaostávajú aj v digitálnej bezpečnosti počítačov, najnižšiu úspešnosť dosiahli v úlohách, v ktorých odpovedali na otázky týkajúce sa bezpečného hesla a škodlivého softvéru. Podstatne lepšie však zvládajú nastavenie bezpečnosti v smartfónoch."

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva: „Keď dieťa má tú studnicu poznatkov plnú, tak potom nastupuje fáza, kedy kriticky pristupuje k faktom, analyzuje fakty. Na tomto bude založená táto koncepcia."

Lucia Lukušová: „Výsledky testov nepotešili budúcich zamestnávateľov, každá pracovná pozícia si totiž vyžaduje perfektnú prácu s počítačom a orientáciu na internete."

Mário Lelovský, viceprezident IT asociácie Slovenska: „Nás trochu mrzí, že učitelia nijako neprevyšujú bežných občanov, to znamená, že ten učiteľ, ktorý by mal odovzdať tieto digitálne zručnosti študentovi, by určite mal byť lepšie ako je bežný priemer."

Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Slovensko má najmenej dievčat v IT sektore, menej ako desať percent."

Lucia Lukušová: „Spomedzi všetkých základných a stredných škôl sa do testovania zapojila tretina z nich. Najlepšie obstálo jedno z bratislavských gymnázií."

Mária Smreková, riaditeľka Gymnázia Bojnická v Bratislave: „Tajomstvo úspechu je naozaj v prvom rade v záujme učiteľa, v záujme o konkrétneho jedného žiaka a v záujme sa vzdelávať."

Lucia Lukušová: „Spomedzi všetkých viac ako 24-tisíc zapojených účastníkov sa len jednému z nich podarilo odpovedať na všetky otázky správne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač