Bratislava, Slovensko: Svetová špička aj podpriemer

24. 02. 2017

Robíme svetovú vedu, ale iba na malinkej ploche. Takto by sa dal zhrnúť výsledok veľkého medzinárodného auditu, ktorý po prvý raz urobili v Slovenskej akadémii vied. Na špičke sú dve pracoviská a ďalších 9 je nadpriemerných. Naši doktorandi však uprednostňujú zahraničie.

logo Televíznej stanice JOJ(23. 02. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 14/19; Júlia Zelenková /Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Robíme svetovú vedu, ale iba na malinkej ploche. Takto by sa dal zhrnúť výsledok veľkého medzinárodného auditu, ktorý po prvý raz urobili v Slovenskej akadémii vied. Na špičke sú dve pracoviská a ďalších 9 je nadpriemerných. Naši doktorandi však uprednostňujú zahraničie."

Júlia Zelenková, redaktorka: „Etnologický ústav, ktorý skúma najmä slovenské tradície a spôsob života a na druhej strane Ústav polymérov, kde vládne chémia, obe pracoviská patria k európskej špičke. Šéf akadémie chce, aby ich bolo ešte viac."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „My radi hovoríme, že sme špičková vedecká inštitúcia, aby sme naplnili tento slogan."

Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov: „Sú to ľudia, ktorí vlastne všetko toto vytvárajú. Ma sa im snažíme hovoriť o tom, akí sú dôležití, ako môžu u nás rásť a druhá stránka je, snažíme sa im povedať, že ten ich výskum proste musí byť jednoznačne kvalitný aby dával zmysel."

Júlia Zelenková: „Naopak 5 ústavov sa nemá príliš čím chváliť. Pridať by sme mali aj v ďalších oblastiach, prepájať pracoviská aby nerobili výskum sami pre seba a predovšetkým podporovať doktorandov."

(tabuľka) Ústavy SAV
Spolu ................................... 48
z toho:
Európska špička ... 2 pracoviská
Nadpriemer .......... 9 pracovísk
Slabé ................... 5 pracovísk

Igor Lacík: „Teraz bohužiaľ veľa ľudí odchádza do zahraničia práve kvôli tomu, že ten komplexný prístup k tomu, aby mohli robiť dobrú vedu, v podstate zatiaľ tu nie je."

Júlia Zelenková: „Šéfka expertného tímu Marja Makarow je profesorkou vo Fínsku, ktoré sa počtom obyvateľov podobá Slovensku. Ich výskum je ale na svetelné roky popredu."

Marja Makarow, šéfka hodnotiaceho panelu (preklad z angličtiny): „Keď padol Sovietsky zväz, na ktorý sme boli veľmi naviazaní, vtedajšia fínska vláda  sa rozhodla investovať do vzdelávania, výskumu a inovácií. To nás veľmi rýchlo vytiahlo z recesie a fínsky priemysel znovu rozkvitol."

Júlia Zelenková: „Ministerstvo financií odkleplo najlepším ústavom extra dotáciu milión 100 tisíc eur. Podľa zahraničných odborníkov však problémom ani tak nie je nedostatok financií, ako schopnosť využiť ich rozumne."

Marja Makarow (preklad z angličtiny): „Slovensko má veľa peňazí z európskych štrukturálnych fondov na rozvoj výskumu a technológií. Tam by ste mali začať."

Júlia Zelenková: „Ústav polymérov si na svoje fungovanie dokáže zarobiť. Momentálne majú 10 kontraktov s investormi."

Igor Lacík: „Polyméry, ktoré vlastne idú do tých bielych zubných výplní, riešenie problému cukrovky. Ďalšia téma sú nádorové ochorenia."

Pavol Šajgalík: „Konkurencieschopnosť na trhu je určovaná aj množstvo inovácií a poznatkov, ktoré do tých výrobkov dávate."

Júlia Zelenková: „A zmeny sa zrejme budú týkať aj vedeckých databáz, ku ktorým začiatkom roka výskumníci na pár dní stratili prístup."

Peter Plavčan, minister školstva SR: „Keďže ide o veľké významné sumy, bude potrebné hľadať aj iné riešenia ako je úplné financovanie zo štátneho rozpočtu."

Júlia Zelenková: „Jednu vec si ale Slovenská akadémia vied nechala pre seba, a síce mená ústavov, ktoré patria medzi tie najslabšie. Zatiaľ im totiž plynie lehota, počas ktorej sa voči výsledkom auditu môžu odvolať. Júlia Zelenková, televízia JOJ."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Máme elitu aj podpriemer
Lepšie ústavy dostanú viac
Medzinárodný audit ústavov SAV
Prvé nezávislé hodnotenie SAV zahraničnými expertmi

Tlač