Ekonomiky EÚ v posledných rokoch sú v znamení rastu

15. 02. 2017

Zimná prognóza (Zdroj:video)Prvý raz od roku 2008 prognóza Európskej komisie poukazuje na hospodársky rast vo všetkých členských štátoch EÚ počas celého prognózovaného obdobia (2016, 2017, 2018). Dokonca aj členské štáty, ktoré boli v čase recesie najviac postihnuté, podľa očakávaní zaznamenali v minulom roku opäť rast. Vplyv zhodnotenia amerického dolára a vyššie dlhodobé úrokové sadzby by však mohol prehĺbiť rozdiely v miere rastu medzi jednotlivými členskými štátmi.

Európska komisia vo svojej uverejnenej zimnej prognóze (13. 2. 2017) očakáva rast HDP v eurozóne na úrovni 1,6 % v roku 2017 a 1,8 % v roku 2018. Oproti jesennej prognóze je mierne revidovaný smerom nahor (2017 – 1,5 %, 2018 – 1,7 %) na základe lepšej výkonnosti, než sa očakávalo, v druhej polovici roku 2016 a pomerne mohutného štartu v roku 2017. Rast HDP v EÚ ako celku by mal mať podobnú tendenciu a podľa očakávaní by mal v tomto a budúcom roku dosiahnuť úroveň 1,8 % (jesenná prognóza: 2017 – 1,6 %, 2018 – 1,8 %).

V minulom roku sa ukázalo, že oživenie európskeho hospodárstva je schopné odolávať globálnym výzvam, vzhľadom na čo sa očakáva, že oživenie bude pokračovať v tomto i budúcom roku: prvý raz za takmer desaťročie sa očakáva, že ekonomiky všetkých členských štátov EÚ budú rásť počas celého prognózovaného obdobia (2016, 2017 a 2018). Výhľad však sprevádza vyššia neistota než zvyčajne. Riziká, ktoré tieto prognózy sprevádzajú, sú mimoriadne veľké, a riziká tak horšieho, ako i lepšieho vývoja oproti očakávaniam sa zvýšili, pričom celkovo sa očakáva skôr horší vývoj.

Mimoriadne riziká zimnej prognózy

Obzvlášť vysoká neistota, ktorou sa táto zimná prognóza vyznačuje, vyplýva z týchto faktorov: zatiaľ nie sú jasné zámery novej americkej vlády v kľúčových politických oblastiach, v tomto roku sa majú v Európe konať viaceré voľby a blížia sa rokovania so Spojeným kráľovstvom o jeho vystúpení z EÚ na základe článku 50.

Viac informácií k prognóze nájdete v tlačovej správe EK

Slovenskograf (Slovakia report)

Slovenská ekonomika expandovala naďalej aj v roku 2016, najmä vďaka exportu a zrýchľuje sa aj spotreba domácností. Ekonomická aktivita sa očakáva aj naďalej, bude rásť na solídnej báze tempom určeným v horizonte prognózy. Tento základ  poskytuje ďalšiu podporu trhu práce prostredníctvom trvalého vytvárania pracovných miest. Inflácia je nastavená do kladných hodnôt v roku 2017 po troch rokoch poklesu spotrebiteľských cien. Deficit verejných financií sa bude postupne znižovať. Zdroj: http://ec.europa.eu/info/files/winter-2017-economic-forecast-slovakia_en

Príklad: Tabuľka ukazovateľa nezamestnanosti štáty EÚ

Príklad: tabuĺka ukazovateľa nezamestnanosti

Porovnávacie tabuľky zimnej prognózy jednotlivých štátov (pdf)

Zdroje:

Tlačová správa EK
Slovakia (pdf)
Porovnávacie tabuľky zimnej prognózy jednotlivých štátov (pdf)

Spracovala:M. Izakovičová

Kľúčové slová:
ekonomika , tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač