Európe chýbajú zákony týkajúce sa robotov, aj moderných technológií

22. 02. 2017

Európa chce robotov, aj moderné technológie, no nemá na to ešte potrebné zákony. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a vývoj umelej inteligencie vyzval Európsky parlament komisiu, aby vypracovala pravidlá platné pre celú úniu.

logo Rádia Expres(17. 02. 2017; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 2/4; Tomáš Škarba/Mariana Tökölyová)

Mariana Tökölyová, moderátorka: „Európa chce robotov, aj moderné technológie, no nemá na to ešte potrebné zákony. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a vývoj umelej inteligencie vyzval Európsky parlament komisiu, aby vypracovala pravidlá platné pre celú úniu. Pokračuje Tomáš Škarba."

Tomáš Škarba, redaktor: „Žiadna vedecká fantastika. Roboty sú už teraz okolo nás a pravidlá nám chýbajú. Predkladateľka uznesenia luxemburská europoslankyňa Mady Delvaux v pléne povedala, že únia musí reflektovať vývoj v oblasti robotiky a tento priemysel na svojom území podporovať."

Mady Delvaux, luxemburská europoslankyňa: „Toto je science fiction. Všetky druhy robotov sú už na trhu. Hneď na úvod vás ale musím ubezpečiť, roboty nie sú ľudia a nebudeme sa snažiť zrovnoprávniť ich s ľuďmi."

Tomáš Škarba: „Najaktuálnejšou témou je prevádzka autonómnych vozidiel, ktoré fungujú v premávke bez zásahu vodiča. Europoslanec Ivan Štefanec mi povedal, že diskusia sa iba otvára a bude potrebné vyriešiť mnohé otázky, napríklad kto bude vinný, ak automatické vozidlo bude účastníkom nehody."

Ivan Štefanec, slovenský europoslanec: „Kto je za to vinný, či výrobca, alebo prevádzkovateľ cestnej komunikácie, prípadne niekto, kto naschvál vošiel do jazdy automobilu bez šoféra. To sú všetko veci, ktoré treba pripraviť do právneho rámca."

Tomáš Škarba: „Europoslanci navrhujú aj vytvorenie etického kódexu pre výskumníkov a dizajnérov."

Ivan Štefanec: „Roboty by mali byť podriadené vždy ľuďom, jednoducho ľudia musia byť tí, ktorí majú vždy navrch. Robot nemôže poškodiť, ani ublížiť ľudskej bytosti. Interakcia s robotmi musí byť vždy dobrovoľná. Posledný princíp je, že tie benefity z robotizácie by mali byť distribuované spoločnosti vždy férovo a samozrejme na základe slobodnej súťaže."

Tomáš Škarba: „Testovanie autonómnych vozidiel prebieha už dnes. Ich možnosti nám priblížil šéfredaktor technologického časopisu TouchIt Ondrej Macko."

Ondrej Macko, šéfredaktor časopisu TouchIt: „Ja som vyskúšal toto auto, bolo to v normálnej prevádzke. To auto je schopné rozpoznať všetky prekážky vrátane chodcov, vie sa orientovať na ceste, ktorá napríklad nemá vyznačené jazdné pruhy, vie si poradiť so všetkými dopravnými značkami, ale je mimoriadne opatrné, je to teda nepoužiteľné v Bratislave."

Tomáš Škarba: „Autonómne vozidlo prejde križovatku iba v prípade, ak si je stopercentne isté, že nemôže nastať kolízia. Podľa Ondreja Macka budú tieto automobily v najbližších rokoch použiteľné iba na dlhých rovných úsekoch v USA. Ďalší rozvoj bude možný, až keď bude na cestách oveľa viac vozidiel, ktoré si medzi sebou budú medzi sebou v reálnom čase vymieňať informácie a budú mať prehľad o situácii na ceste."

Ondrej Macko: „Pokiaľ bude všetko fungovať, tak to bude určite bezpečnejšie, len ten prvý predpoklad tam je, že sa nič nepokazí, veď to poznáme z počítačov, že jednoducho niekedy prídeme do roboty a treba to reštartovať."

Tomáš Škarba: „Funkčná legislatíva v oblasti robotiky a umelej inteligencie sa podľa Ondreja Macka podarí v Európskej únii prijať v horizonte piatich rokov."

 

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
inovácie, technológie, elektrotechnika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač