Hľadajú stopy po dinosauroch

22. 02. 2017

Doc. Martin Kundrát z Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ v Košiciach povedie historicky prvú slovenskú paleontologickú expedíciu v Iráne. Bude skúmať pozostatky dinosaurov a skameneliny rastlín.

logo TV Markíza(21. 02. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 21/31; Dušan Tokarčík / Patrik Švajda, Zlatica Švajdová Puškárová)

Patrik Švajda, moderátor: „Slovensko sa zviditeľní na vedeckej mape Európy."

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Do Iránu odchádza naša prvá paleontologická expedícia v histórii."

Patrik Švajda: „Skúmať bude pozostatky dinosaurov a skameneliny rastlín."

Dušan Tokarčík, redaktor: „Martin Kundrát je ako slovenský Indiana Jones. Nie je síce archeológ, ako bol filmový hrdina, ale z vykopávok dokáže zistiť, ako to vyzeralo na Zemi pred miliónmi rokov."

Martin Kundrát, paleontológ UPJŠ Košice: „Rozdiel medzi filmovým hrdinom a vedeckým hrdinom je dosť ako priepastný. Vedecká realita je oveľa nekompromisnejšia a prísnejšia."

Dušan Tokarčík: „Počas pôsobenia na zahraničných univerzitách objavil nové druhy dinosaurov a lietavých jašterov pterosaurov."

Martin Kundrát: „Do tejto chvíle sa mi podarilo vlastne byť pri popise siedmich nových druhov."

Dušan Tokarčík: „Slovenskí vedci si však onedlho môžu pripísať ďalší objav, čaká ich expedícia do Iránu."

Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: „Tá expedícia je pre nás vlastne začiatkom úplne nového typu výskumu na fakulte."

Dušan Tokarčík: „Štvorčlenná skupina ukázala na Blízky východ už o týždeň. V spolupráci s miestnou univerzitou zmapujú neprebádaný terén."

Martin Kundrát: „Irán je prvý v poradí hneď za Čínou z hľadiska potenciálnych nálezov."

Dušan Tokarčík: „Našich vedcov bude zaujímať, ako sa pred šesťdesiatimi piatimi miliónmi rokov vyvíjala fauna a flóra. Práve v tomto období sa totiž so Zemou zrazila kométa, čo neskôr spôsobilo vyhynutie dinosaurov."

Martin Kundrát: „Je to obdobie, kedy vlastne sa dinosaury transformovali do lietajúcich foriem, ktoré prežívajú dodnes."

Gabriel Semanišin: „Dáva to informáciu o našej dávnej minulosti a možno prispievať aj k poznaniu ekológie súčasného sveta."

Dušan Tokarčík: „Tieto kosti mláďaťa mamuta, ktoré sú vystavené v Prírodovednom múzeu v Košiciach, našli na Slovensku pri Galante. Nuž uvidíme, s akými objavmi sa vráti naša expedícia paleontológov z Iránu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač