Kick off event k projektu EcoInn Danube

03. 02. 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje  15. februára 2017 Kick off event k projektu EcoInn Danube realizovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu teritoriálnej spolupráce.

Konferencia je zameraná na témy: „Innovative ecotechnologies for  a greener Europe“ 

Podujatie sa koná 15. 2. 2017, v čase od 9:00 do 15:30, v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A, v Bratislave.

Registrácia na konferenciu je otvorená do 10. februára 2017.

POZVÁNKA a program konferencie


logo Project EcoInn Danube

Projekt EcoInn Danube bol schválený v 1. výzve Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 a je implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR ako vedúcim partnerom, dvanástimi projektovými partnermi a troma asociovanými partnermi spolu z 12 európskych krajín. Projekt sa zameriava na posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti. Výsledkom projektu bude posilnená spolupráca medzi ekoinovátormi a lepšie podmienky pre rozvoj a uplatnenie ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách.

Uverejnila:MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač