Lepšie ústavy dostanú viac

24. 02. 2017

Ústav polymérov a etnológie Slovenskej akadémie vied patria k európskej špičke. S takýmto záverom prišli zahraniční experti po medzinárodnom audite. Zároveň dali odporúčania, ako výskum na Slovensku posunúť vpred. Ústavy, ktoré svoju prácu zlepšia, dostanú viac peňazí.

 logo Televíznej stanice TA 3(23. 02. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/17; Lucia Lukušová/Natália Fónod Babincová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Ústav polymérov a etnológie Slovenskej akadémie vied patria k európskej špičke. S takýmto záverom prišli zahraniční experti po medzinárodnom audite. Zároveň dali odporúčania, ako výskum na Slovensku posunúť vpred. Ústavy, ktoré svoju prácu zlepšia, dostanú viac peňazí."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Vedci z Fínska, Holandska a Veľkej Británie preverovali 33 ústavov Slovenskej akadémie vied a porovnali ich s európskymi. Ústav polymérov a etnológie zaradili k špičkovým, ďalších deväť výrazne presahuje európsky priemer a ostatné inštitúty sú priemerné alebo podpriemerné. Preto prišli s viacerými odporúčaniami."

Milena Zic Fuchs, členka hodnotiacej komisie: „Na Slovensku by malo fungovať centrum inovácií s podielom Slovenskej akadémie vied, ale aj s veľmi významným podielom univerzít."

Slibolt Noorda, člen hodnotiacej komisie: „Odporúčame zlepšiť podmienky pre doktorandov, má sa zlepšiť ich plán štúdia, tým pádom budú lepšie pripravení na život a výskumnú prácu."

Lucia Lukušová: „Opatrenia majú podľa expertov zabrániť odlevu mozgov a zároveň pritiahnuť bádateľov zo hraničia. Ministerstvo školstva ešte minulý rok prijalo deklaráciu mladých výskumníkov, v ktorej sa zaväzuje zlepšiť im podmienky. Zmeny chystá aj v rámci školskej reformy."

Peter Plavčan, minister školstva: „Napríklad užšie prepojenie práce doktorandov na konkrétne výskumné úlohy."

Lucia Lukušová: „Každý ústav musí teraz vypracovať akčný plán rozvoja na najbližšie štyri roky, budú v ňom uvedené merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné robiť odpočet, čo sa im podarilo splniť a v čom majú rezervy."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Keď sa ústav pohne správnym smerom, mal by byť samozrejme aj finančne bonifikovaný."

Lucia Lukušová: „Slovenská akadémia vied si medzinárodným hodnotením splnila záväzok, ktorý dala vláde minulý rok. Stalo sa tak potom, ako ministri garantovali dať akadémii minimálne 60 miliónov eur každý rok až do roku 2018."

Peter Kažimír, minister financií: „Sme pripravení už v tomto roku posilniť financovanie o milión 100‑tisíc eur ako prvok motivácie pre tých najlepších."

Lucia Lukušová: „Medzinárodná komisia odporúča urobiť aj celkové hodnotenie výskumu na Slovensku a na základe toho vypracovať medzinárodnú stratégiu, ktorým smerom by sa mali vedci uberať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Prvé nezávislé hodnotenie SAV zahraničnými expertmi
Medzinárodný audit ústavov SAV

Tlač