Monitorovacia správa EK pre podporu spoločenských a humanitných vied v rámcovom programe Horizont 2020

13. 02. 2017

obálka správy EKV tomto roku vyšla Druhá monitorovacia  správa podpory spoločenských a humanitných vied v rámcovom programe Horizont 2020. Cieľom správy je zistiť nakoľko výzvy z roku 2015 prispeli k interdisciplinarite spoločenských a humanitných vied.
Sociálne a humanitné vedy zahŕňajú širokú škálu odborov ako sú sociológia, ekonómia, psychológia, politológia, história,  kultúra, právo, etika, geografia a geopolitika. Prínosy jednotlivých odborov zo svojich výskumov sú potrebné v rámci programu Horizont 2020, aby sa vytvárali nové poznatky, ktoré podporujú tvorbu politík, pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie a pomáhajú pri interdisciplinárnom riešení nielen v spoločenských, ale aj technických otázkach.

Prínos z celého spektra sociálno-ekonomických a humanitných vied je  nevyhnutný pre riešenie najnaliehavejších globálnych výziev v dnešnom svete a na vytváranie inovatívnych riešení pre budúcnosť.
Treba integrovať sociálno-ekonomické a humanitné vedy, kdekoľvek sú potrebné v programe Horizont 2020  a podporiť skutočnú interdisciplinaritu – je to jediný spôsob, aby sme sa ubezpečili, že program prináša ekonomický a spoločenský prínos, ktorý Európa potrebuje.

Nariadenie (EÚ) č 1291/2013 z 11. 12. 2013 Európskeho parlamentu a Rady o zriadení programu Horizont 2020 poskytuje právny základ a hlavné pokyny pre integráciu spoločenských a humanitných vied (SSH)  v celom rámcovom programe.

Aj slovenskí vedci prišli s iniciatívou pod názvom  Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku. V memorande viac ako tristo vedcov upozorňuje na dôležitosť slovenských humanitných a spoločenských vied. Poznatky o filozofii, histórii, umení, jazykoch či spoločnosti pomáhajú porozumieť svetu, rozmýšľať v súvislostiach, tvoriť identitu a najmä kriticky myslieť, čo je dôležité pre pochopenie sveta.(Memorandum SAV)

Spracovala: M. Izakovičová

Zdroj:

INTEGRATION OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN HORIZON 2020: PARTICIPANTS, BUDGET AND DISCIPLINES
2nd Monitoring report on SSH-flagged projects funded in 2015 under the Societal Challenges and Industrial Leadership priorities

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Research and Innovation
Directorate B — Open Innovation and Open Science
Unit B.6 — Open and inclusive Societies 2017

Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky EU Bookshop

Kľúčové slová:
veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku
Vedci žiadajú väčšiu podporu pre spoločenské a humanitné vedy

Tlač