Na nových planétach možno objavia život

24. 02. 2017

Astronómia má ďalší dôležitý objav. Planetárnu sústavu, ktorá leží vo vzdialenosti štyridsať svetelných rokov od Slnka. Sústavu tvorí sedem planét, ktoré obiehajú okolo hviezdy TRAPPIST 1. Planéty sú podobne veľké ako Zem, na niektorých z nich by teoreticky mohol byť život. Vyjadrili sa k tomu Sara Seagerová, profesorka fyziky a planetárnej vedy na MIT, Michael Gillon, astronóm z Liežskej univerzity a Jakub Kapuš, predseda Slov. organizácie pre vesmírne aktivity.

 logo Televíznej stanice STV 1(23. 02. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 26/27; Barbara Školoutová /Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Astronómia má ďalší dôležitý objav. Planetárnu sústavu, ktorá leží vo vzdialenosti štyridsať svetelných rokov od Slnka. Sústavu tvorí sedem planét, ktoré obiehajú okolo hviezdy TRAPPIST 1. Planéty sú podobne veľké ako Zem, na niektorých z nich by teoreticky mohol byť život."

Barbara Školoutová, redaktorka: „Tri zo siedmich objavených planét obiehajú okolo hviezdy vo vzdialenosti, ktorá umožňuje existenciu vody v tekutom stave. S veľkou pravdepodobnosťou by tam teda mohli byť aj oceány, aj život. Objavený planetárny systém má zatiaľ najviac planét, ktoré sa podobajú Zemi."

Sara Seagerová, profesorka fyziky a planetárnej vedy na MIT: „Tento objav znamená veľký krok vpred v pátraní po iných obývateľných planétach. V tomto prípade je úžasné najmä to, že tých planét je niekoľko. Ak aj neobjavíme obývateľnú zónu hneď, máme aj ďalšie šance."

Barbara Školoutová: „Systém sa nachádza v súhvezdí Vodnára, od našej Mliečnej cesty je vzdialený štyridsať svetelných rokov."

Jakub Kapuš, predseda Slov. organizácie pre vesmírne aktivity: „Keby tam chceme letieť nejakými dostupnými prostriedkami, ktoré dnes poznáme a ktoré máme, tak vidíme, že bežným dopravným lietadlom by to trvalo štyridsaťštyri miliónov rokov, takže to už je naozaj nepredstaviteľná doba."

Barbara Školoutová: „Merania naznačujú, že prvých šesť planét má kamenistý charakter. Siedmu planétu ešte vedci nemajú celkom preskúmanú."

Jakub Kapuš: „To, aby sme vedeli povedať, že z čoho presne sa skladajú tieto planéty, aké je zloženie ich atmosfér, aký napríklad tlak panuje na ich povrchu, či teda vôbec sú schopné udržať vodu v kvapalnom stave, tak samozrejme bude musieť nasledovať v tejto oblasti ešte ďalší výskum do budúcna."

Barbara Školoutová: „Hviezda TRAPPIST 1, okolo ktorej planéty obiehajú, má približne osem percent hmotnosti Slnka a jedenásť percent jeho priemeru. Keďže je veľmi malá, je aj omnoho chladnejšia. Planéty, ktoré okolo nej obiehajú veľmi blízko, by však dokázala vyhriať."

Michael Gillon, astronóm z Liežskej univerzity: „Predstavte si, že Slnko je basketbalová lopta, potom TRAPPIST 1 by bola golfová loptička. Hviezda je oveľa menšia, takže planéty v takzvanej obývateľnej zóne sú oveľa bližšie ako je to v našej slnečnej sústave a majú teda kratšiu dobu obehu."

Barbara Školoutová: „Vedci sa domnievajú, že všetky planéty obiehajú hviezdu tak, ako Mesiac obieha Zem, privracajú k nej stále tú istú stranu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač