O dôchodkovom systéme

10. 02. 2017

Viliam Páleník, vedecký pracovník z  Ekonomického ústavu SAV v rozhovore pre TA 3 o budúcich opatreniach, ktoré môžeme od budúcich vlád očakávať ohľadom dôchodku, a ako môžu ľudia zvýšiť svoje šance na adekvátny dôchodok.

logo Televíznej stanice TA 3(09. 02. 2017; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 3/5; ‑ / Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: „Nastavenie dôchodkového systému na Slovensku bude potrebné zmeniť. Vplyvom demografie bude mať totiž štát čoraz väčší problém zabezpečiť zdroje na výplatu penzií. Aké opatrenia môžeme od budúcich vlád očakávať, a ako môžu ľudia zvýšiť svoje šance na adekvátny dôchodok, o tom sme sa rozprávali s Viliamom Páleníkom z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Viliam Páleník, vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV: „Naozaj na Slovensku prebieha a bude prebiehať veľmi výrazné starnutie populácie, ktoré urobí dôchodkový systém nákladnejším. Tieto opatrenia riešia aktuálne problémy dôchodkového systému a rozhodne v budúcich rokoch bude nutné robiť ďalšie opatrenia tak na strane aj príjmov Sociálnej poisťovne, ale aj na strane života našich dôchodcov. K takýmto opatreniam napríklad patria pripravované kompenzácie pre tzv. starodôchodcov, je to aj problém dotovania Sociálnej poisťovne zo štátneho rozpočtu, výška výsluhových dôchodkov a ich postupné narastanie ich kvantity a podobne."

Daniel Horňák: „Ako vnímate valorizáciu dôchodkov z prvého piliera? Vieme, že vláda nastavila tú valorizáciu tak, aby odrážala vývoj cien na Slovensku, ale v minulom roku to zásadne zmenila a zvýšila výraznejšie dôchodky, pretože inflácia bola veľmi nízka. Ako vnímate takéto manévrovanie vlády?"

Viliam Páleník: „Tak, samozrejme, tá otázka, napríklad vianočných dôchodkov, sa uvádza ako určitá snaha populisticky si získavať veľkú masu voličov. Na druhej strane stretla sa s veľkých pochopením. Ja som zástanca toho, aby vznikol akýsi trinásty dôchodok, lebo ľudia, dôchodcovia si ťažšie našetria napríklad na Vianoce, a tie dodatočné prostriedky na Vianoce boli prospešné, ale samozrejme tým, že by povedzme, sa obmedzil rast dôchodkov bežných v mesiacoch, aby to bol určitý systémový prístup, a nie jednorazové prísľuby. Pri dôchodkovom systéme je v podstate filozofická otázka, či dôchodca, ktorý ide do dôchodku s určitou životnou úrovňou, valorizáciou si má túto životnú úroveň udržiavať, to znamená, zvyšovať dôchodok úmerne k inflácii, alebo má mať celý život taký dôchodok, aby mal porovnateľnú životnú úroveň ako tí ľudia z tej istej profesie. To znamená, či má rásť starobný dôchodok úmerne rastu reálnej mzdy, ktorá odpovedá tým príjmom ľudí s podobným príjmom, s podobnou profesiou a podobne. Toto sú dva krajné prípady. Slovensko skôr sa uberá tým úspornejším smerom, to znamená valorizovať dôchodky úmerne inflácii, to znamená, udržať tú životnú úroveň, ale tým zas vzrastá rozdiel medzi životnou úrovňou tých starodôchodcov a novodôchodcov, ktorí už prichádzajú do dôchodku s vyššími mzdami, a tým aj vyšším dôchodkom."

Daniel Horňák: „Aké typy opatrení asi uvidíme v budúcich rokoch s cieľom zvýšiť udržateľnosť dôchodkového systému, myslím v prvom pilieri?

Viliam Páleník: „V prvom pilieri určite bude ďalej pokračovať indexácia odchodu do dôchodku, to znamená odďaľovanie odchodu do dôchodku. Tam je podľa mňa na škodu veci, že sa na Slovensku nedarí aj predlžovať priemerný vek dožitia v dobrom zdraví, to znamená, aby si dôchodcovia ten dôchodok, takpovediac, užili, lebo celý život pracovali, zaslúžia si to, čiže bude treba naozaj aj skvalitniť zdravotný systém, aby to dožitie v dobrom zdraví naozaj nebolo na Slovensku jedno z najhorších v celej Európskej únii. Tomu sa bude treba venovať, a zároveň ten počet dôchodcov a ich finančná sila budú stále zvyšovať ten potenciál striebornej ekonomiky, to znamená, produkovať tovar a služby, ktoré oni potrebujú, tak, aby sa zbytočne tieto tovary a služby nedovážali, ale zároveň, aby sme aj zvýšili potenciál slovenskej ekonomiky vyvážať pre starších v zahraničí, a tým dosiahli hospodársky rast, ktorý by nám umožnil financovať dôchodkový systém."

Daniel Horňák: „Ako si podľa vás môžu ľudia zlepšiť šancu na adekvátny dôchodok svojím správaním, či už v prvom pilieri, v druhom pilieri, alebo aj treťom pilieri, aby jednoducho boli zabezpečení na dôchodok?"

Viliam Páleník: „Tak predovšetkým musia na to pamätať počas celého svojho produktívneho veku, to znamená, nepodceňovať, snažiť sa získať zamestnanie, pracovať, napríklad veľmi nebezpečné sú tie živnosti, kedy živnostníci sa snažia vyhýbať odvodovej povinnosti, znížiť si, minimalizovať odvody, a potom ich to môže dobehnúť v dôchodkovom veku. Treba celý život na toto pamätať. Zároveň je aj veľmi dôležité, aby sa starali o svoje zdravie, aby zodpovednejšie pristupovali k životnému štýlu, a tým, aby si predĺžili ten život v dobrom zdraví, a tým naozaj aj ten dôchodok, ktorý si zaslúžia za celú prácu, aby si mohli užiť určitým aktívnym životom, plnohodnotným životom aj v dôchodkovom veku. To je správne, spravodlivé a samozrejme veľmi rád by som to aj doprial."

Daniel Horňák: „A konkrétne v druhom pilieri, pretože tam majú sporitelia plnú moc nad tým, ako investujú svoje peniaze, ako tam môžu maximalizovať tie možné výnosy?"

Viliam Páleník: „V druhom pilieri si musia sporitelia uvedomiť, že to je ich majetok, a o majetok vždy sa treba starať, tak ako sa starajú o svoj dom, o údržbu domu, o svoj byt, je to ich majetok, ako sa oň starajú, tak im bude slúžiť, preto si musia pravidelne sadnúť nad údaje, porozmýšľať, ktorý fond je výhodnejší, poradiť sa s odborníkmi, prípadne aj so známymi, zberať skúsenosti, rozmýšľať a zodpovedne sa rozhodnúť, do ktorého fondu, prípadne do ktorej doplnkovej DSS‑ky investujú, sledovať to, a tak, ako sa tomu budú venovať, tak potom budú mať aj vysoký ten dôchodok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač