Paleontológovia z Košíc budú robiť výskum v Iráne

22. 02. 2017

Historicky prvú slovenskú paleontologickú expedíciu v Iráne uskutoční Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ v Košiciach) v spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE v Košiciach). Organizujú dlhodobý expedičný projekt zameraný na systematický výskum prehistorických organizmov a ekosystémov v málo prebádaných oblastiach západnej Ázie. 

banner expedície z Košíc

Vedúcim expedície je doc. Martin Kundrát z Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ v Košiciach, ktorý počas svojho pôsobenia v zahraničí uskutočnil expedície v Patagónii, na Sibíri, v Iráne a Číne. Po návrate na Slovensko nadväzuje na túto výskumnú tradíciu a povedie historicky prvú slovenskú paleontologickú expedíciu v Iráne.Martin Kundrát (vpravo), jeho iránski spolupracovníci Dr. Majid Mirzaie Ataabadi (vľavo), Dr. Nasrollah Abbassi (uprostred)

Martin Kundrát, jeho iránsky kolega Dr. Majid Mirzaie Ataabadi a prof. Juraj Janočko zostavili pracovnú skupinu zloženú z odborníkov UPJŠ v Košiciach, TUKE v Košiciach a iránskej univerzity v Zanjane.  

Cieľom prvej expedície je preskúmať oblasti s usadeninami z obdobia druhohôr a treťohôr, teda obdobia pred a po veľkom vymieraní, kedy došlo k zrážke Zeme s kométou. 

Počas pobytu v Iráne pripravujú predstavitelia univerzity v Zanjane oficiálne prijatie slovenského tímu, na ktorom prebehnú rokovania o budúcej vedeckovýskumnej spolupráci. Slovenskí odborníci boli taktiež pozvaní k účasti na iránskej paleontologickej konferencii, kde odprezentujú niekoľko odborných prednášok.

Poznatky prvej expedície poslúžia pre prípravu stratégie a logistického zabezpečenia rozsiahlejších expedičných výprav v nasledujúcich rokoch.

kolegyne z Univerzity v Zanjan na prieskume Veľkého Kaukazu (Elbrus) v roku 2013Jednou z hlavných priorít je prieskum rozsiahlych uloženín z obdobia jury, kedy bol Irán súostrovím izolovaným od vtedajších superkontinentov severnej a južnej pologule. Či tomu bolo vskutku tak, môžu potvrdiť nálezy doposiaľ neznámych foriem suchozemských živočíchov, napr. dinosaurov.   

Informácie a fotografie  nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Hľadajú stopy po dinosauroch

Tlač