Projekt ImageInLife aj na Slovensku

24. 02. 2017

logo projektu ImageInLifePochopenie toho, ako sa správajú bunky je jednou z najväčších výziev modernej biológie a je v súčasnej dobe riešená množstvom neustále sa  zdokonaľujúcej techniky, najmä v oblasti mikroskopického zobrazenia.

Cieľom projektu ImageInLife,  je pomocou analýzy 4D mikroskopického obrazu porozumieť správaniu buniek pri vývoji zložitých živých organizmov, ako sú napríklad stavovce, a pochopiť tak zákonitosti ich prirodzenej embryogenézy, ako aj príčiny vývoja vedúceho ku vzniku závažných ochorení.
Na STU v januári 2017 sa otvoril tento nový 4-ročný európsky projekt  ImageInLife, http://www.imageinlife.eu/, financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network.

ImagineInLife

V rámci projektu ImageInLife bude vytvorených spolu 14 doktorandských miest v 6 európskych krajinách.  Tri z nich, venované matematicko-počítačovému modelovaniu v spracovaní 4D biomedicínskeho obrazu, budú vytvorené aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v spoločnosti Tatramed Software s. r. o. v Bratislave.Plagát k projektu ImageInLife

Doktorandi budú mať prístup k najnovším 4D mikroskopickým dátam, budú spolupracovať s významnými biologickými pracoviskami v rámci konzorcia a absolvujú pobyty v súkromných spoločnostiach, čo zabezpečí špičkový doktorandský výskum a jeho nadväznosť na prax. Tomu bude zodpovedať aj finančné ohodnotenie doktorandov podľa pravidiel Marie Sklodowska-Curie ITN programu.

Do 15. marca 2017 sa môžete prihlásiť do konkurzu na doktorandské miesta projektu ImageInLife prostredníctvom webovej stránky https://www.imageinlife-application.eu/.

Účastníci v projekte ImageInLife
University of Montpellier, France, Dr. G. Lutfalla (scientific coordinator)
Institute of Biology, Leiden University, The Netherlands, Prof. dr. A.H. Meijer (training coordininator) and Dr. M.J.M Schaaf
Centre National de la Recherche Scientifique, France, Dr. N. Peyrieras
University of Cambridge, United Kingdom, Prof. dr. M. Zernicka-Goetz
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, prof. dr. K. Mikula
The Institute of Photonics Sciences (ICFO), Spain Dr. P. Loza
Institut Pasteur, France, Dr. J. P. Levraud
The Manchester Metropolitan University,  United Kingdom, prof. dr. R. Doursat
Acquifer AG, Germany, Dr. J. Gehrig
TatraMed Software s. r. o., Slovakia, Dr. J. Urban
PhaseView SARL, France, Dr. I. Lyuboshenko

Plagát

Zdroje a fotozdroj:
Image In Life
STU
Application  

Kliknutím na pagát zobrazí sa plnom rozlíšení

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
biologické vedy, biotechnológie v zdravotníctve, vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač