Prvé nezávislé hodnotenie SAV zahraničnými expertmi

23. 02. 2017

logo SAVKomplexné hodnotenie ústavov SAV medzinárodným nezávislým panelom expertov s cieľom zhodnotiť  úroveň výskumu v SAV, prebiehalo v druhej polovici roka 2016 prvýkrát v histórii Slovenskej akadémie vied. Vedúci  panelov hodnotiacich jednotlivé oddelenia vied SAV pripravili v januári svoje záverečné správy, s ktorými sa vo februári oboznámili riaditelia všetkých hodnotených ústavov SAV.

O výsledkoch hodnotenia aj o odporúčaniach pre SAV za prítomnosti Ministra financií SR Petra Kažimíra a Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana informovala na tlačovej konferencii, vo štvrtok 23. 2. 2017  v priestoroch SAV v Bratislave, predsedníčka panelu medzinárodných expertov prof. Marja Makarovowa a odporúčania pre SAV prezentovali aj ďalší experti. Tí od októbra uplynulého roka navštevovali jednotlivé ústavy SAV a hodnotili ich prácu v porovnaní s európskym výskumným priestorom. Výsledky potešili nielen najlepších, ale aj predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka:

„Na Slovensku máme dva ústavy, ktoré patria k európskej špičke  Ústav polymérov SAV a Ústav etnológie SAV – s výskumom, ktorý patrí k medzinárodnej špičke v európskom priestore. Ďalších deväť ústavov výrazne presahuje európsky priemer, takže minimálne 11 našich inštitúcií vyčnieva z európskeho výskumného priestoru. Tie ostatné sa pohybujú na priemere a aj trošku pod ním. Medzinárodní experti vidia v našej vede množstvo pozitív. To najviditeľnejšie je, že máme množstvo vynikajúcich mladých motivovaných vedcov, a to je dobrá správa pre budúcnosť SAV,“ uviedol predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

SAV si medzinárodným hodnotením kvality plní záväzok, ktorý dala vláde pri podpise stabilizačnej zmluvy v lete 2016. Tá jej zabezpečuje stabilný rozpočet v minimálnej hodnote 60 miliónov eur každoročne až do 2018. Akadémií sa identifikáciou špičkovej kvality otvára cesta pre lepšie financovanie do budúcna. Ústavy, ktoré sa v hodnotení umiestnili na nižších priečkach, navrhnú akčný plán. V horizonte niekoľkých rokov by ich mal posunúť na vyššiu úroveň porovnateľnú s európskymi ústavmi s podobným zameraním.

„Ústavy, ktoré majú voči hodnoteniu námietky, sa môžu proti rozhodnutiu odvolať do troch týždňov. Po skončení tejto lehoty zverejní akadémia kompletný rebríček hodnotenia,“ povedala predsedníčka Akreditačnej komisie Ing. Mária Omastová, DrSc.

Na tlačovej konferencii ocenil prístup SAV a výsledky jej nezávislého medzinárodného hodnotenia Minister financií SR Peter Kažimír, ktorý potvrdil, že v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR navýšia prostriedky pre najlepšie ústavy o 1 milión stotisíc Euro v rámci podpory excelentnosti a špičkového výskumu v európskom priestore. Minister školstva, vedy a výskumu SR Peter Plavčan ocenil, že veda na Slovensku má vysokú úroveň a potvrdil podporu na jej ďalšie skvalitňovanie.

Informácie nám poskytol Stano Ščepán, referát pre komunikáciu a médiá SAV.         

Uverejnila: MI

                                                                                                   

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač