Slovensko: Problémy ľudí chce riešiť veda

07. 02. 2017

Niekedy sa hovorí, že spoločenskí a humanitní vedci sú zahľadení do seba, sú uzavretí a izolovaní od verejnosti. Tak to bolo za čias socializmu a nezmenilo sa to ani v ďalších desaťročiach. Až teraz sa výskumníci rozhodli prelomiť ľady. Uvedomujú si, že Slovensko a svet potrebuje v týchto turbulentných časoch riešenia a odpovede na množstvo spoločenských problémov.

Televízna stanica JOJ_logo(6. 2. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 20/22; Anton Adamčík, Ľuboš Sarnovský; Adriana Kmotríková)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Výskum v CERNe, misie Rosetta a Mars, objavy v komunikácii rastlín, penový hliník, rozložiteľné plasty, to sú viditeľné úspechy slovenskej vedy za posledných 10 rokov a máme aj ďalšie."

Adriana Kmotríková, moderátorka: „To sú však úspechy takzvaných prírodných vied. Spoločenské a humanitné vedy akoby doteraz tíško spali. Teraz však ponúkajú pomoc pri riešení spoločenských problémov."

Ľuboš Sarnovský: „ A tých sa za pár rokov a desaťročí u nás nakopilo skutočne dosť."

Anton Adamčík, redaktor: „Keď sa povie vedec – výskumník, väčšina z nás si predstaví nejaké laboratórium alebo hvezdáreň, odkiaľ na oblohe vedci skúmajú nebeské telesá. Oveľa ťažšie si však vieme predstaviť vedca skúmajúceho spoločnosť alebo ľudské kultúry."

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Ústav slovenskej literatúry SAV: „Niekedy sa hovorí, že spoločenskí a humanitní vedci sú zahľadení do seba."

Anton Adamčík: „Uzavretí a izolovaní od verejnosti, tak to bolo za čias socializmu a nezmenilo sa to ani v ďalších desaťročiach. A až teraz sa výskumníci rozhodli prelomiť ľady."

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV: „Začať iniciovať dialóg na verejnosti, s verejnosťou."

Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., sinológ a tibetológ FiF UK: „Taká zdravá spoločnosť potrebuje aj zdravé spoločenské a humanitné vedy."

Anton Adamčík: „Uvedomujú si, že Slovensko a svet potrebuje v týchto turbulentných časoch riešenia a odpovede na množstvo spoločenských problémov."

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.: „Môžu tvoriť spoľahlivý nástroj proti dezinformáciám."

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.: „Fakty, interpretácie, analýzy a to je naša zodpovednosť, ku ktorej sa hlásime." „

Anton Adamčík: „Nás však zaujímalo čo očakávajú bežní ľudia od spoločenských a humanitných vedcov a s riešeniami akých problémov by mohli napomôcť."

(začiatok ankety)

Opýtaný 1: „Ako lepšie spolu vychádzať."

Opýtaný 2: „Také psychologické problémy."

(...)

Opýtaný 3: „Ako urobiť svet lepším."

Opýtaná 3: „Ja si myslím len, že hlavne tá psychológia."

Opýtaná 4: „Vzťahy, medziľudské napríklad."

(koniec ankety)

Anton Adamčík: „No a výskumníci z oblasti prírodných vied vidia aj ďalšie témy, ktoré by podľa nich ich kolegovia mali riešiť."

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., fyzik a dekan FMFI UK: „Problém marginalizovaných, vylúčených skupín."

Anton Adamčík: „Radikalizácia spoločnosti, násilie, hospodárska politika, problémy školstva."

Doc. MUDr. RNDr. Peter Celec, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK (telefonát): „By mali intenzívne skúmať, tak to je naozaj ten odklon verejnosti, večný verejnosti od autorít, prečo je to tak, že neveríme napríklad vedeckým výskumom, ale zato veríme hocikomu, kto niečo zavesí na internet."

Anton Adamčík: „Pre menej skúsených kolegov majú aj niekoľko rád ako na to."

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: „Musia riešiť problémy, ktoré táto spoločnosť naozaj riešiť potrebuje."

Anton Adamčík: „A na to bude potrebné spolupracovať naprieč viacerými vednými odbormi a intenzívne komunikovať s verejnosťou."

Doc. MUDr. RNDr. Peter Celec, PhD. (telefonát): „Vedci, či politici, alebo všetci, ktorí sme platení z verejných peňazí, tak si myslím, že by sme mali sa zodpovedať daňovým poplatníkom, ktorí nás priamo alebo nepriamo platia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač