Spracovanie horčíka v Revúckom okrese

15. 02. 2017

Okres Revúca je bohatý na magnezit, čiže uhličitan horečnatý. Surovinu spracovávajú v Jelšave a Lubeníku. Možnosti sú však oveľa väčšie. Technická univerzita v Košiciach pripravila v tejto súvislosti projekt, ktorý sa zaoberá technológiou spracovania pieskov a kalov pre výrobu čistých horečnatých solí.

Rozhlasová stanica Regina_logo(13. 2. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 3/13; Martina Bodnárová,  Marína Debnárová)

Marína Debnárová, moderátorka: „V okrese Revúca by chceli využiť horčík, ktorý sa nachádza na odkaliskách po spracovaní magnezitu. Kovový horčík totiž môže nahradiť hliník v automobilovom priemysle a zároveň priniesť do regiónu pracovné miesta. Problematika je zahrnutá aj v akčnom pláne okresu Revúca. Či však bude mať reálnu podobu, že zatiaľ otázne. Musí sa totiž preskúmať spôsob, ako horčík spracovávať."

Martina Bodnárová, redaktorka: „Okres Revúca je bohatý na magnezit, čiže uhličitan horečnatý. Surovinu spracovávajú v Jelšave a Lubeníku. Podľa prednostu okresného úradu Petra Balogha sú však možnosti oveľa väčšie. Na odkaliskách sa totiž nachádza horčík a ten môže nahradiť hliník v automobilovom priemysle či vyrovnávať sieťové výkyvy elektrizačnej sústavy."

Peter Balogh, prednosta Okresného úradu Reúca: „Spracovanie horčíka je taká jediná možnosť, kedy by sme mohli v desiatkach možnože aj v stovkách hovoriť o nových pracovných miestach."

Martina Bodnárová: „Primátor Jelšavy Milan Kolesár hovorí, že uvítajú pracovné miesta aj tohto typu, nemalo by však znížiť kvalitu životného prostredia."

Milan Kolesár, primátor Jelšavy: „V akčnom pláne to aj je zachytené, že malo by sa budovať vedecko  technické centrum na posudzovanie tejto technológie a prípravu do praxe."

Martina Bodnárová: „Košická Technická univerzita pripravila v tejto súvislosti projekt, ktorý sa zaoberá technológiou spracovania pieskov a kalov pre výrobu čistých horečnatých solí. V písomnom stanovisku univerzita uvádza, že nový chemický postup sa overí v poloprevádzkovom meradle. Ďalej zo stanoviska vyberáme."

Stanovisko Technickej univerzity Košice: „Popri vhodnej technológii je rozhodujúcim kritériom spotreba energií a cena surovín. V projekte sa overí možnosť spracovania dostupných lacných magnezitových surovín. Len množstvo kalov na odkalisku v lokalite Jelšava sa odhaduje na tri až štyri milióny ton."

Martina Bodnárová: „Univerzita s ďalšími partnermi vrátane Slovenskej akadémie vied už v roku 2014 vypracovali štúdiu, ktorá sa venovala možnostiam ďalšieho spracovania magnezitu. Podľa ministerstva školstva, vedy a výskumu sa po určitých zmenách stala podkladom k návrhu tém štátnych programov do roku 2022. Pripravia ich po rokovaniach s odborníkmi a na jeseň bude štátne programy výskumu a vývoja schvaľovať vláda. Následne ministerstvo predloží výzvy na čerpanie eurofondov. Hovorkyňa rezortu Eva Koprena."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva: „V rámci operačného programu Výskum a inovácie už boli vyhlásené výzvy pre rok 2017. Umožňujú podnikateľským subjektom predkladať žiadosti ešte v tomto roku."

Martina Bodnárová: „Vďaka tomu sa podľa ministerstva môžu urobiť rýchlejšie opatrenia, ktoré by mali v revúckom regióne aj konkrétnu podobu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač