Súťaž Medik roka 2017

14. 02. 2017

Opäť, aj v tomto roku je lákadlom tretieho ročníka súťaže vysoká finančná výhra a garantované pracovné miesto po skončení štúdia.
 
Medik roka 2017
Sieť nemocníc Svet zdravia, a.  s. vyhlasuje, spoločne s partnermi,  už tretí ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt Medik roka 2017.
Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie súťaže v Spišskej Novej Vsi ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 €. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia na oddelení podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 11. marca 2017.

„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Zo súťaže Medik roka sa stala už tradícia, vďaka ktorej ambiciózni medici si môžu zmerať a vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti s ostatnými v rámci prostredia reálnej nemocnice. Neustále sa potvrdzuje, že budúci lekári sa okrem odborných znalostí potrebujú rozvíjať aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Podľa tohto profilu hľadáme medika roka už tretí rok,“ vysvetľuje Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.


Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou online teoretických kvízov, tzv. kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde jednej z nemocníc Sveta zdravia.
 
Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom, je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2017. Ten sa tento rok uskutoční v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves 7. až 9. apríla 2017.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

V minulom ročníku z najlepších z 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v BA, 6 z UPJŠ KE a 4 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 2 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a 1 z Lekárskej fakulty SZU v Bratislave;  8 mužov a 12 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka. 

Viac k súťaži si môžete prečítať na stránke súťaže.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, zdravotné vedy, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač