V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici predstavili unikátnu publikáciu

06. 02. 2017

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici predstavili unikátnu publikáciu, ktorá sa zaoberá výskumom detského folklóru.

logo Rádia Lumen(05. 02. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 14/23; Mária Trubíniová, Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici predstavili unikátnu publikáciu, ktorá sa zaoberá výskumom detského folklóru. Po rokoch terénneho výskumu vo vojvodinskej obci Jánošík ju odprezentovala jej autorka Katarína Mosnáková Bagľašová. Viac informácií ponúka redaktorka Mária Trubíniová."

Mária Trubíniová, redaktorka: „Prehľad detských ľudových hier v kontexte slovenskej vojvodinskej kultúry, informácie o dedine Jánošík, ale aj popis hier, riekaniek, jazykolamov či rozprávok, to všetko môžete nájsť v unikátnej publikácii Detstvo našich predkov. O špecifikách knihy hovorí jej autorka Katarína Mosnáková Bagľašová."

Katarína Mosnáková Bagľašová, autorka knihy: „Podarilo sa mi zapísať aj ľudové rozprávky, ktoré nenájdeme napríklad ani u Pavla Dobšinského, ani u iných zberateľov na Slovensku."

Mária Trubíniová: „Detské hry v sebe zachovali aj archaické prvky, ktoré stratil na aktuálnosti a prešli do zvykov a tradícií. Hovorí recenzentka knihy, etnologička Zuzana Drugová."

Zuzana Drugová, etnologička recenzentka knihy: „V detskom folklóre špeciálne ostali zachované také vzácne archaické prvky, ktoré na Slovensku nemáme dokumentované ani výskumami, ani v starších záznamoch."

Mária Trubíniová: „Pokračuje Veronika Uhríková zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá predstavenie publikácie zorganizovala."

Veronika Uhríková zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici: „Teší nás, že aj v budúcnosti už máme naplánované nejaké konkrétne podujatia, aby sme ukázali, že Slováci v zahraničí sú hrdí na tú svoju kultúru."

Mária Trubíniová: „Detstvo našich predkov otvára zároveň aj novú edíciu vydávanú Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci. V Banskej Bystrici ho zastupoval jeho riaditeľ Vladimír Valentik."

Vladimír Valentik, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci: „Trošku je divné na začiatku 21. storočia hovoriť o národopise a skúmať národopis, ale skutočnosť nám nasvedčuje, že nikdy nie je neskoro."

Mária Trubíniová: „Obec Jánošík leží v srbskom Banáte neďaleko srbsko‑rumunských hraníc. Približne 92 % obyvateľov sú Slováci, ktorí sa presťahovali z Uhorska pred bezmála 200 rokmi."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
 (MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vedy o kultúre a umení

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač