Vedci a študenti majú opäť problém s prístupom do niektorých databáz

09. 02. 2017

Začiatkom roka rezort školstva vyriešil problém s financovaním prístupu databáz od firmy Elsevier. Teraz musí spolu s rezortom kultúry riešiť ďalšie databázy spoločnosti EBSCO. EBSCO sprístupňovalo odborné a vedecké elektronické časopisy a knihy na Slovensku. Prístup bol pre neobmedzený počet knižníc a používateľov.  

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(8. 2. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 1/17; Katarína Ottová, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Slovenskí vedci a študenti majú opäť problém s prístupom do niektorých databáz. Ak rezort školstva začiatkom roka vyriešil problém s financovaním tých od firmy Elsevier, teraz musí s rezortom kultúry riešiť ďalšie databázy spoločnosti EBSCO. Využívajú ich najmä knižnice. Národnú licenciu, ktorá umožňuje prístup, financuje rezort kultúry. Problém sľubuje vyriešiť do leta."

Katarína Ottová, redaktorka: „Databázy firmy EBSCO majú iné zameranie a sú výrazne lacnejšie ako databázy, ktoré dodáva Elsevier. Napriek tomu sú od začiatku tohto roka pre používateľov, najmä vedcov a študentov, nedostupné. EBSCO sprístupňovalo odborné a vedecké elektronické časopisy a knihy na Slovensku. Išlo o tzv. národnú licenciu. Prístup bol pre neobmedzený počet knižníc a používateľov. Databázy využívala Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica, štátne vedecké knižnice, vedecké knižnice výskumných ústavov, v malej miere regionálne knižnice. Koncom minulého roka sa ministri kultúry a školstva dohodli, že s a o náklady podelia, potvrdila hovorkyňa ministerstva školstva Eva Koprena."

Eva Koprena, hovorkyňa Ministerstva školstva SR: „Minister Peter Plavčan prisľúbil, že sa rezort školstva bude spolupodieľať na financovaní tejto národnej licencie. Detaily procesu budeme riešiť spoločne s ministerstvom kultúry."

Katarína Ottová: „Dôvodom je, konštatuje hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár, že dominantným užívateľom databáz sú akademické knižnice."

Jozef Bednár, hovorca Ministerstva kultúry SR: „Minister kultúry dal preto následne pokyn na prípravu vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa licencie. Po vysúťažení ceny, ktorá, predpokladáme, bude nižšia ako cena, ktorú sme za licenciu platili doteraz, budeme s ministerstvom školstva rokovať o pomere spolufinancovania. K obnoveniu prístupu do tejto databázy by mohlo prísť v lete tohto roka."

Katarína Ottová: „Podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc Andrea Doktorová, ale zdôrazňuje, že najdôležitejšie je, ako bude zadefinovaný predmet obstarávania."

Andrea Doktorová, podpredsedníčka SAK: „Potrebujeme konkrétne databázy napr. Academic Search Complete, MEDLINE with Full Text alebo Business Source Premier, ktoré práve dodávalo EBSCO. Pretože elektronické zdroje pre vedu a výskum na Slovensku máme aj iné a tie už obstarať nepotrebujem, potrebujeme tieto, aby sme mali komplexnú mozaiku veľmi potrebných vedeckých a odborných zdrojov."

Katarína Ottová: „EBSCO databázy boli na Slovensku dostupné od roku 1999 a pre mnohé knižnice boli prvými databázami vôbec."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy , Iné

Tlač