Výskumný pracovník TUKE získal prestížne ocenenie v USA

08. 02. 2017

medailaMgr. Maroš Halama, PhD., výskumný pracovník z Ústavu materiálov Hutníckej fakulty TUKE, získal v USA American Advanced Material Scientist Medal 2016.

Toto  prestížne ocenenie prevzal na kongrese American Advanced Materials v Miami, USA z rúk prezidenta International Association of Advanced Materials (IAAM) profesora Hisatoshi Kobayashi. Ocenenie je za významný vedecký prínos v oblasti pokročilých materiálov a technológií. Tie boli preskúmavané medzinárodnou komisiou za obdobie posledných 5 rokov. Mgr. Maroš Halama, PhD., mal pozvanú prednášku spoločného slovensko-poľského tímu v sekcii nanomateriálov a nanotechnológií na tému „Assessment of redox properties of Ag nanoparticles using electrochemical approach vs. quantum chemical calculations“. Viac o zaujímavom kongrese aj o stretnutí s TOP svetovými vedcami v oblasti high-tech a kompozitných materiálov, nanomateriálov a nanotechnológií, biosenzorov a grafénu sa dočítate v najbližšom čísle HALÓ TU, ktorý vydáva, Rektorát Technickej univerzity v Košiciach.

Slávnostná ceremónia odovzdávania IAAM Scientist Medal 2016 profesorom Hisatoshi Kobayashi 5. decembra 2016 v MiamiMgr. Maroš Halama, PhD. je garantom a vedúcim Laboratória korózneho testovania v centre Promatech pri SAV, ktorého partnerom je aj Technická univerzita v Košiciach. Momentálne sa venuje štúdiu neznámych termodynamických aspektov a koróznych vlastností nanobjektov. Za posledných 5 rokov bol zodpovedným riešiteľom viac ako 20 výskumných úloh a požiadaviek priemyselných partnerov ako napr. SPP-distribúcia a.s., eustream a. s., U. S. Steel Košice, ENEL, SES, Bukóza, VÚZ PI atď.

Zdroj: TUKE

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač