Využitie najmodernejších inteligentných technológií v Hlohovci

23. 02. 2017

Nové inteligentné technológie v mestách by mali byť financované prostredníctvom verejno-súkromných slovensko-amerických a slovensko-fínskych inovačných fondov. Prostredníctvom týchto fondov budú zafinancované nové súkromné smart technológie. Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, bez inteligentných miest nedokáže Európa bojovať s klimatickými zmenami.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(22. 2. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 15:00; por. 2/4; Ondrej Holič)

Ondrej Holič, moderátor RTVS: „Zvýšenie kvality života v mestách, zlepšenie riadenia a zapojenie najmodernejších technológií do ich rozvoja, to sú ciele projektu Smart City, ktorý nachádza čoraz viac priaznivcov aj v samosprávach na Slovensku. Jednou z nich je aj mesto Hlohovec. Primátor Miroslav Kollár.“

Miroslav Kollár, primátor Hlohovca: „V tejto chvíli nám vychádza ako najperspektívnejšie odvetvie oblasť odpadového hospodárstva, to znamená snažíme sa hľadať riešenia prioritne v oblasti bioodpadu, ale aj v oblasti sledovania, monitorovania a zvyšovania efektivity zvozu odpadu.“

Ondrej Holič: „Nové inteligentné technológie v mestách by mali byť financované prostredníctvom verejno-súkromných slovensko-amerických a slovensko-fínskych inovačných fondov.“

Miroslav Kollár: „Princíp takej spolupráce je, že prostredníctvom týchto fondov budú zafinancované nové súkromné smart technológie, ktoré budú nasadzované v jednotlivých mestách s tým, že v prípade, že sa osvedčia, bude na ich pleciach zabezpečiť trvalú udržateľnosť tých nových riešení.“

Ondrej Holič: „Takýto postup podporujú aj európske inštitúcie. Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, bez inteligentných miest nedokáže Európa bojovať s klimatickými zmenami.“

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač