Za výskum dostanú viac

20. 02. 2017

Vláda chce viac podporiť slovenské firmy, ktoré investujú do vedy a výskumu. Premiér Robert Fico pre ne navrhuje zaviesť ešte výraznejší odpočet výdavkov na dani. Spoločnosti, ktoré investujú do inovácií, by si mohli odpočítať zo základu dane päťdesiat percent výdavkov vynaložených na výskum v období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Doteraz si mohli odpočítať dvadsaťpäť percent. Firmy to vítajú, vznikli by nové miesta pre absolventov a vedeckých pracovníkov.

logo Televíznej stanice TA 3(17. 02 .2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 9/16; Gabriela Stoklasová/Zuzana Straková Wenzlová, Rastislav Iliev)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Slovenské firmy, ktoré investujú do výskumu, si po novom budú môcť odpísať z daní až 50 percent z tejto investície. Aj toto rozhodnutie padlo na pracovnom výjazde predsedu vlády Roberta Fica v Trenčíne. Podniky by podľa premiéra túto novinku zneužívať nemali, keďže doteraz bolo na tento účel vyčlenených dvadsať miliónov eur a využilo sa len deväť miliónov."

Gabriela Stoklasová, reportérka TA 3: „Doteraz si firmy mohli odpočítať investíciu do výskumu a vývoja ako náklady len vo výške 25 percent. Strojári z Trenčína preto predsedovi vlády navrhli, aby túto odpočítateľnú položku zvýšil. Na základe tohto podnetu vznikajú pre firmy nové pravidlá."

Robert Fico, predseda vlády: „Sme zvýšili túto hranicu z 25 na 50 percent, čiže je to akýsi superodpočet, budú si môcť na každé jedno euro, ktoré investujú do vedy a výskumu ako daňový náklad odpočítať 1,5 eura, čo verím, že slovenským firmám pomôže."

Gabriela Stoklasová: „Podpredseda vlády Peter Pellegrini sa zas oboznámil s problémami obcí Trenčianskeho okresu. Starosti, ktoré majú starostovia s byrokraciou voči štátu, by mali byť tiež minulosťou."

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície: „Aby platilo pravidlo jedenkrát a dosť, to znamená, ak štát disponuje konkrétnou informáciou, nemal by už právo mať štátny úradník túto informáciu znovu od niekoho žiadať."

Gabriela Stoklasová: „V Trenčíne sa kontrole nevyhol ani Vojenský opravárenský podnik, ktorý má od roku 2014 v prenájme súkromná firma."

Marián Goga, konateľ MSM Martin: „My máme v princípe 95 percent klientov je zo zahraničia."

Peter Pellegrini: „Rozhodnutie ministerstva obrany v roku 2014 prenajať tento podnik a zachrániť ho tak pred možným úpadkom bolo správne a aj dnes som sa na vlastné oči presvedčil, že fabrika funguje."

Gabriela Stoklasová: „Podnik zamestnáva tristo ľudí a už zajtra by potrebovali obsadiť ďalších 50 až 70 inžinierskych pozícií."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač