50 mil. eur na inovácie a zelené riešenia

02. 03. 2017

Zlepšiť kvalitu života pomôže aj takzvaný dunajský nadnárodný program. Zapojiť sa môžu aj slovenské firmy, ochranárske združenia, samosprávy či univerzity. Výzvu vyhlásia v máji. Päťdesiat miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde na inovácie, ale aj ochranu životného prostredia.

logo Televíznej stanice STV 1(25. 02. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/25; Kristián Čekovský/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Zlepšiť kvalitu života pomôže aj takzvaný Dunajský nadnárodný program. Zapojiť sa môžu aj slovenské firmy, ochranárske združenia, samosprávy či univerzity. Výzvu vyhlásia v máji. Päťdesiat miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde na inovácie, ale aj ochranu životného prostredia."

Kristián Čekovský, redaktor: „Z Dunajského nadnárodného programu si v minulom roku rozdelilo viac ako päťdesiat projektov zo štrnástich krajín celkovo sto miliónov eur. Na svoj projekt dostalo dva milióny aj Centrum vedecko‑technických informácií. Firmám chce teraz pomôcť znížiť spotrebu energií či využívať obnoviteľné zdroje."

Anna Janušová, Centrum vedecko‑technických informácií: „My chceme kontaktovať priemyselnú sféru v tomto projekte. A keď povedzme majú nejaký problém, či už s odpadom alebo potrebujú energetickú efektívnosť vo výrobe, tak by sme zase chceli osloviť výskumný sektor a taktiež inovátorov, ktorí by práve takéto riešenia vedeli poskytnúť. Čiže ide nám o to, prepojiť tieto dva sektory."

Kristián Čekovský: „V druhej výzve bude vyčlenených menej peňazí, takmer päťdesiatjeden miliónov eur. Keďže ide o medzinárodný program, každý, kto sa chce zapojiť, musí svoj projekt robiť so zahraničnými partnermi."

František Koločány, odd. programu nadnár. spolupráce, Úrad vlády SR: „Jednak to môžu byť orgány verejnej správy, to znamená štátnej správy, samosprávy, verejné inštitúcie, univerzity, ale takisto to môžu byť medzinárodné organizácie a takisto sa môžu o tieto financie uchádzať aj súkromné inštitúcie."

Kristián Čekovský: „Bratislavské regionálne ochranárske združenie sa dlhodobo venuje zachovaniu chránených území popri Dunaji. Momentálne hľadajú partnerov, s ktorými by rozvíjali zelený turizmus. Rozšíriť by chceli napríklad ekotábor v Zlatnej na Ostrove."

Pavol Surovec, Bratislavské regionálne ochranárske združenie: „Môžu si tam zajazdiť na koňoch, je tam ekofarma, kde je vlastne sú zvieratá, sú vonku v prírode, náučné chodníky."

Kristián Čekovský: „Výzvu vyhlásia v máji a otvorená bude len mesiac. Národným kontaktným bodom je slovenský úrad vlády. Projektových partnerov, aj ďalšie informácie môžete nájsť na webe dunajského nadnárodného programu (www.danube.vlada.gov.sk)."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač