Akadémia vied ČR vydáva nový časopis o vede

15. 03. 2017

Prvé číslo štvrťročníka A/Veda a výskum vyšlo 2. marca 2017 a populárnou formou sprostredkováva výsledky špičkového vedeckého výskumu pracovísk Akadémie vied ČR. Hlavnou témou prvého vydania je Umelý človek s komplexným pohľadom na perspektívy vedy a medicíny pri „vylepšovaní" častí ľudského tela. Časopis je v tlačenej aj elektronickej forme pre čitateľa dostupný zadarmo.

Akadémia vied ČR dlhodobo usiluje o kvalitnú prezentáciu svojich vedeckých výsledkov odbornej i širšej verejnosti. S týmto cieľom Akademická rada schválila koncept troch nových periodík Akadémie vied ČR:

•  Štvrťročník A/Veda a výskum, ktorý zrozumiteľne sprostredkuje záujemcom špičkové vedecké bádanie. Vychádza v tlačenej aj elektronickej podobe.
•  Elektronický mesačník AB/Akademický bulletin, ktorého úlohou je pravidelne informovať zamestnancov najmä o vnútornom živote Akadémie vied.
•  popularizačných časopis ABC/Veda pre každého, prostredníctvom ktorého bude Akadémie vied oslovovať predovšetkým mladších čitateľov pri akciách, ako sú Veľtrh vedy či Týždeň vedy a techniky, prípadne aj na väčších popularizačných podujatiach organizovaných jednotlivými ústavmi.

obálka periodika AV ČRPrvé číslo štvrťročníka A/Veda a výskum nájdete v elektronickej verzii na internetových stránkach Akadémie vied http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/periodika/

Nový obrazovo i textovo bohatý štvrťročník má vždy jednu hlavnú tému – v prvom vydaní je to Umelý človek. Článok ukazuje, aké časti ľudského tela dokážu lekári a vedci nahradiť a na čom stále usilovne pracujú – či už ide o kosti, kĺby, krv, ucho, oko, hlasivky alebo kožu – a kde sú hranice vylepšovania.
V časti venovanej biológii časopis informuje o najnovších výskumoch vírusu HIV a predstavuje tiež prácu mikrobiológov, ktorí študujú huby, či už vzácne hľuzovky, alebo huby mikroskopické, ktoré sú zdrojom látok s antibiotickými alebo protirakovinovými účinkami.
V rozhovore sa stretneme so špičkovým českým vedcom prof. Jiřím Forejtom, nositeľom ceny Česká hlava za výskum medzidruhovej sterility a vzniku nových biologických druhov.
Stránky z histórie sú venované jednému z najvýznamnejších českých fotografov – Josefovi Sudkovi a jeho dielu.
Sekcia z matematiky, fyziky a informatiky zavedie čitateľa až na samý okraj čiernych dier, ale pozve ho i do sveta tornád, vírov a kvantových turbulencií. Záujemca sa dozvie aj o najnovších poznatkoch v oblasti výroby a skladovania energie, zoznámi sa s novinkami zo sveta, ktoré komentujú poprední českí vedci. Predstavené je bližšie Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je pracoviskom Ústavu sociológie AV ČR.

Štvrťročník samozrejme uplatňuje tiež najzásadnejšie aktuality z diania v Akadémii vied ČR. Ďalšie číslo časopisu A/Veda a výskum, ktoré vyjde v júni, sa bude venovať extrémnym klimatickým zmenám.

Zdroj: Akademie věd ČR

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač