Aplikácia v rámci iniciatívy Citizen science: Invázne nepôvodné druhy v Európe

23. 03. 2017

obálka správy o aplikáciiOd roku 1950 sa rozšíril v ekosystémoch na celom svete výskyt tzv. Inváznych druhov (AS Alien Species) a v súčasnej dobe sú prítomné takmer vo všetkých typov ekosystémov (Vitoušek et al., 1997, Hulme, 2009, Keller et al., 2011, Roques et al., 2016). V niektorých prípadoch sa stali invazívne, čo ohrozuje natívne bioty. Týka sa to všetkých hlavných taxonomických skupín, vrátane vírusov, húb, rias, machov, papradí, vyšších rastlín, bezstavovcov, živočíchov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Ich dopad môže byť: na ľudské zdravie, formou  šírenia chorôb a alergénov (Juliano a Lounibos, 2005, Mazza et al, 2014); na ekonomiku, ako je napríklad poškodenie poľnohospodárstva a infraštruktúry (Bax a kol, 2003, Vila a kol, 2010) a v oblasti životného prostredia, ako sú nenahraditeľné straty pôvodných druhov, poškodzovanie ekosystémov a spôsobujú úbytok biodiverzity (Vila et al., 2011, Katsanevakis et al. 2014). Invazívne cudzie druhy (IAS) môžu zmeniť štruktúru a druhové  zloženie ekosystémov zadržaním alebo vylúčením pôvodných druhov, a to buď priamo alebo nepriamo. (Zdroj: EU Bookshop: Citizen science application:Invasive alien species in Europe)

JRC rámci iniciatívy MYGEOSS venovaného občianskej vede, vyvinula aplikáciu pre Apple a smartfón zariadenia so systémom Android s názvom  „Invázne nepôvodné druhy v Európe“, ktorá umožňuje užívateľom hlásiť prítomnosť v súčasnosti uvedených (ako inváznych) 37 druhov (IAS) na území Európy. (EÚ nariadenie 1143/2014)

Užívateľsky prívetivé informačné listy a obrázky vedú užívateľa k druhom, ktoré by mohli byť identifikované. Po overení, dáta budú privádzané do Európskej informačnej  siete invazívnych  druhov (EASIN). Od aplikácie sa očakáva, že bude slúžiť na podporu informovanosti občanov k otázkam IAS a pomôže sa im zapojiť do monitorovania a nahlasovania IAS. Okrem toho získané informácie cez aplikáciu by moholi dopĺňať členské štáty EÚ cez systémy príslušných orgánov dohľadu. Aplikáciu si možno voľne stiahnuť z Google Play a Apple Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias&hl=sk

aplikácia (obrázky)

 

Zdroje:

EU Bookshop:

Citizen science application – Invasive alien species in Europe  

Aplikácia

Spracovala: M. Izakovičová

 

 

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač