Bratislava: Zábavné centrum vedy

01. 03. 2017

Zábavné centrum Aurélium je určené všetkým zvedavým deťom, a dokonca rovnako aj ich zvedavým rodičom. Zabavia sa v ňom totiž aj tí, ktorí už nejaké vedomosti z fyziky či mechaniky alebo aj z iných vedných odborov majú. Viac informácií prináša  Televízna stanica JOJ v rozhovore  s Ing. M. Smejom, vedúcim centra.

 logo TV JOJ(26. 02. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 17/18; Veronika Homolová Tóthová / Lucia Barmošová; Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Ako funguje solárna elektráreň?"

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Alebo ako sa líšia xenónové svetlá od obyčajných?"

Lucia Barmošová: „Ktoré kovy sú najvodivejšie."

Ľuboš Sarnovský: „Ako vidí človek keď je krátkozraký? Asi ako my dvaja."

Lucia Barmošová: „Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v zábavnom centre vedy, ktoré nájdete v Bratislave."

Ľuboš Sarnovský: „Jeho garantom je Centrum vedecko‑technických informácií."

Veronika Homolová Tóthová, redaktorka: Veda nemusí byť iba vážna a zložitá a nie je iba o poučkách a vzorcoch."

Ing. Martin Smeja, vedúci Centra Aurélium: Veda a technika nie je strašiakom, ktorej sa majú deti báť."

Veronika Homolová Tóthová: „Centrum Aurélium je určené všetkým zvedavým deťom a dokonca rovnako aj ich zvedavým rodičom. Zabavia sa v ňom totiž aj tí, ktorí už nejaké vedomosti z fyziky či mechaniky majú."

Ing. Martin Smeja: „To čo sa vlastne učia teda v škole a vidia v podobe poučiek a vzorcov, si tu vlastne priam na našich exponátoch môžu skúsiť, zistiť ako takáto vec funguje."

Veronika Homolová Tóthová: „Napríklad aj pri vyrobení svojho 3D odtlačku môžete zistiť rôzne informácie, a pritom je to najmä zábava."

Dievča: „Áno, veľmi sa mi tu páčilo, pretože ja chcem byť vedkyňou a veľa vecí ma tu zaujíma."

Veronika Homolová Tóthová: „Všetky tieto prototypy vymysleli vedci, ktorí majú jednu špeciálnu vlastnosť – radi sa hrajú."

Ing. Martin Smeja: „Áno, sú to vedci, ktorí sa radi hrajú, máte pravdu. Tie exponáty, ktoré tu vidíme, sú vlastne prototypmi. Nie sú také, ktoré by ste proste, že idem do obchodu a kúpim ho."

Veronika Homolová Tóthová: „Toto je napríklad exponát, na ktorom si môžete pozrieť, z akého pomeru základných farieb sa skladá svetlo na lampe."

Ing. Martin Smeja: „Vždy keď teda dochádza zmene, tak sa mi potom zmení vlastne aj pomer tých farieb."

Veronika Homolová Tóthová: „Ak si s niektorým z exponátov nebudete vedieť poradiť, pomôžu vám animátori. Tvorcovia majú na návštevníkov jednu prosbu ‑ so všetkým, čo v Auréliu je, sa dá hrať, ale robte to tak, aby exponát fungoval aj keď od neho odídete."

Ing. Martin Smeja: „Ľudia k nemu prichádzajú a veľakrát nešetrne s ním narábajú."

Veronika Homolová Tóthová: „Tak ako veda nie je nikdy ukončená a stále sa dá nájsť nejaký nový postup, tak nie je ukončený ani vývoj Aurélia."

Ing. Martin Smeja: „Centrum vedy nebude hotové nikdy, stále bude niečo pribúdať, stále budeme niečo trochu obmeňovať, zistíme, že toto sa dá spraviť možno nejako lepšie, nejako zábavnejšie."

Veronika Homolová Tóthová: „Z naozaj zábavného centra vedy Veronika Homolová Tóthová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač