EK posilňuje mobilitu mládeže v Európe

28. 03. 2017

autobus s deťmi V rámci programu Erasmus+, Európska komisia predstavila iniciatívu, ktorou sa má prehĺbiť podpora vzdelávania a mobility mladých Európanov. Jej názov je  „Move2Learn, Learn2Move“ a umožní aspoň piatim tisícom mladých občanov udržateľným spôsobom cestovať do inej krajiny EÚ – individuálne alebo spolu s ich triedou. Táto jednorazová iniciatíva, ktorá je spojená s 30. výročím programu Erasmus, je v súlade s dvoma hlavnými prioritami EK: opätovne sa sústrediť na mládež Európy a uľahčiť mobilitu občanov EÚ, najmä nízkoemisnú mobilitu.

Move2Learn, Learn2Move sa opiera o koncepciu, ktorú Európsky parlament predstavil v roku 2016. Bude sa realizovať prostredníctvom platformy eTwinning, ktorá je najväčšou sieťou učiteľov na svete. Ako súčasť programu Erasmus+ umožňuje učiteľom a žiakom v celej Európe, aby spoločne vypracúvali projekty prostredníctvom online platformy.

Iniciatívy sa budú môcť zúčastniť školské triedy so študentmi vo veku 16 rokov, ktoré sú súčasťou platformy eTwinning. Triedy sa môžu rozhodnúť, či sa chcú zúčastniť súťaže o cestovné lístky, ktorými budú odmenené najlepšie eTwinning projekty v každej zúčastnenej krajine. Sociálne začlenenie bude pri výbere najlepších projektov dôležitým kritériom. Víťazi si budú môcť vybrať termín cesty od augusta 2017 do decembra 2018. Študenti môžu vycestovať buď v skupine v rámci školských výletov alebo individuálne v závislosti od rozhodnutia rodičov a učiteľov.

Študenti, ktorí sa cesty zúčastnia, si môžu vybrať spomedzi všetkých druhov dopravy, prevádzkovateľov a liniek, pričom vezmú do úvahy kritériá udržateľnosti a ich východiskové a cieľové miesto. Niektorí prevádzkovatelia podporujú túto iniciatívu tým, že ponúkajú osobitnú zľavu pre účastníkov. Týmito prevádzkovateľmi sú: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling a Westbahn.

Európska komisia vyzýva ostatných prevádzkovateľov, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.

Celá tlačová správa, Brusel 27. marec 2017

 

Viac informácií o Move2Learn, Learn2Move:

Informačný prehľad: Iniciatíva Move2Learn, Learn2Move

Prehľad: eTwinning

Move2learn, Learn2Move

Obr.: Video:Do The right mix

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Video súbory k článku

Tlač