ESA prijala otvorenú politiku prístupu pre digitálnu agendu

03. 03. 2017

Európska vesmírna agentúra (European Space Agency, ESA) oznámila  20. 2. 2017, že prijala otvorenú politiku prístupu pre digitálnu agendu– Open Access pre vesmír. Týka sa to zdieľania fotiek, videí a vybraných dát.

ilustračný obrázok ESA (Open ESA)ESA už dvadsať rokov zdieľa množstvo informácií , obrázkov a dát s vedcami a priemyslom, médiami a verejnosťou, väčšinou vďaka digitálnym platformám, akými sú web a sociálne médiá. Nová agenda Open Access pre informácie a dáta ESA, v súčasnosti umožní čo najširšie využitie materiálov verejnosťou, médiami, vzdelávacím sektorom a kýmkoľvek, kto nájde pre tento sektor využitie.


Mnoho obrázkov, videa a ďalšieho obsahu z ESA sú vyrábané s partnermi, napríklad v oblasti vedy a priemyslu. V tejto prvej fáze otvoreného prístupu v ESA je dôraz kladený na materiál, ktorý je buď plne vlastnený ESA alebo pre ktoré už boli vymazané práva tretích strán.

Open Access umožňuje voľný, neobmedzený prístup online  k vedeckým výsledkom a definíciám. Užívacie práva sú často udelené prostredníctvom Creative Commons licencií. Existujú rôzne výklady, ako je Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k informáciám v prírodných a humanitných vedách, iniciatívy v Budapešti Open Access alebo vyhlásenie Bethesda o publikáciách s otvoreným prístupom.

Ďalšie informácie k tejto téme, ako aj často kladené otázky nájdete

Open ESA

  

Viac informácií o ESA Digital Agenda for Space

Fotozdroj: Open ESA

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač