EÚ pokročila a zlepšila svoje digitálne skóre. Ako je na tom Slovensko?

06. 03. 2017

Európska komisia uverejnila 3. marca 2017 výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov v širokom spektre oblastí od prepojenosti a digitálnych zručností až po digitalizáciu podnikov a verejných služieb.

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017 ukazuje, že EÚ robí pokroky, no stále zostáva priveľký rozdiel medzi najúspešnejšími digitálnymi aktérmi a krajinami, ktoré dosahujú slabšie výsledky. Treba viac úsilia a investícií, aby sa dal čo najlepšie využiť jednotný digitálny trh.

„Celkovo EÚ pokročila a zlepšila svoje digitálne skóre o tri percentuálne body v porovnaní s minulým rokom, ale pokrok by mohol byť rýchlejší a situácia sa v jednotlivých členských štátoch líši (digitálna priepasť medzi najdigitalizovanejšou a najmenej digitalizovanou krajinou je 37 percentuálnych bodov v porovnaní s 36 percentuálnymi bodmi v roku 2014). Tento rok vedú v DESI Dánsko, Fínsko, Švédsko a Holandsko a za nimi nasleduje Luxembursko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Estónsko a Rakúsko. Prví traja digitálni aktéri EÚ vedú aj v celosvetovom meradle pred Južnou Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi. Spomedzi štátov EÚ zasa najviac pokročili Slovensko a Slovinsko. Napriek niektorým zlepšeniam niekoľko členských štátov vrátane Poľska, Chorvátska, Talianska, Grécka, Bulharska a Rumunska v porovnaní s priemerom EÚ v digitálnom rozvoji ešte stále zaostáva" uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie. Profily jednotlivých krajín sú k dispozícii na internete.

EÚ má viac digitálnych špecialistov ako predtým, ale nedostatky v zručnostiach pretrvávajú.

  • EÚ má viac absolventov v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky ako predtým (19 absolventov na 1 000 ľudí vo veku od 20 do 29 rokov).
  • Je viac zamestnaných odborníkov v oblasti IKT (3,5 % v roku 2015 oproti 3,2 % v roku 2012).
  • Takmer polovici Európanov (44 %) stále chýbajú základné digitálne zručnosti, ako je používanie emailu, nástrojov na úpravu obsahu alebo inštalácia nových zariadení.

Komisia už predstavila všetky hlavné iniciatívy v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Európsky parlament a členské štáty sa vyzývajú, aby tieto návrhy prijali čo najskôr, aby Európa mohla čo najviac profitovať z digitálnych príležitostí.

Komisia na základe výsledkov DESI v máji predstaví svoje strednodobé preskúmanie stratégie jednotného digitálneho trhu s cieľom určiť, kde treba viac snahy alebo legislatívnych návrhov na riešenie budúcich výziev.

Slovensko

Graf digitálna ekonomikaKliknutím na graf zobrazí sa v plnom rozlíšení

Slovensko v indexe DESI za rok 2017 obsadilo 20. priečku. Napreduje a dosahuje výrazný pokrok vo väčšine oblastí s výnimkou pripojenia na internet a integrácie digitálnych technológií. Výrazne sa rozšírilo využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a zlepšili sa digitálne verejné služby, a to aj vďaka čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov na nové inovatívne projekty. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti je zložený index na meranie pokroku v oblasti digitálnych technológií prostredníctvom piatich zložiek:

1) Pripojenie na internet: Hoci celkové výsledky Slovenska v oblasti pripojenia na internet do určitej miery stagnujú, viaceré ukazovatele zlepšili. Napríklad sa v minulom roku rozšírilo využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a pokrytie prístupovými sieťami novej generácie.

2) Ľudský kapitál: 78 % všetkých občanov Slovenska používa internet a 55 % všetkých osôb má aspoň základné digitálne zručnosti. Pokrok pri dobiehaní ostatných krajín EÚ v tejto oblasti je však pomalý.

3) Používanie internetu: Počas uplynulého roka sa zvýšil počet slovenských občanov, ktorí používali internet na čítanie správ, počúvanie hudby, sledovanie filmov a televíznych programov, na telefonovanie alebo využívanie sociálnych médií. Slováci sú mimoriadne aktívnymi používateľmi videohovorov (piate miesto v indexe DESI 2017) a veľmi aktívne nakupujú online (desiata priečka).

4) Integrácia digitálnych technológií: Slovenské podniky sú pri osvojovaní si digitálnych technológií na zlepšenie produktivity alebo predaja pomalé. Výsledky Slovenska v tejto oblasti sú vo všetkých smeroch podpriemerné.

5) Digitálne verejné služby: V oblasti digitalizácie verejných služieb Slovensko rýchlo napreduje, no stále je pod priemerom EÚ. Polepšilo si najmä vo využívaní otvorených údajov a medzi krajinami EÚ sa posunulo z 15. na deviate miesto.

Umiestnenie podľa skupín: Slovenská republika patrí do skupiny krajín so slabšími výsledkami.            

Zdroje:

Slovakia scoreboard:Digital Economy and Society Index 2017 – Slovenská republika

Tlačová správa EK

Viac: Profily jednotlivých krajín EÚ

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
technológie, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač