Európsky deň priemyslu v Bruseli

10. 03. 2017

Brusel, hlavné mesto Európy, bolo posledný februárový deň dejiskom konferencie pod názvom EUROPEAN INDUSTRY DAY 2017.

Svetový priemysel prechádza zmenami, a to aj vďaka veľmi rýchlo vyvíjajúcim sa technológiám. Vývoj priemyselných aktivít je charakterizovaný digitalizáciou procesov, čistou a obehovou ekonomikou a technológiou, a samozrejme aj lepšou súčinnosťou v sektore služieb. Zástupcovia tradičných, ale aj nových odvetví priemyslu prezentovali svoje názory a výhľady na budúce smerovanie európskeho priemyslu. Významný podnikatelia, inovátori, zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) sa na pódiu striedali s politickými špičkami v tomto sektore a spoločne tak prispeli k diskusii o budúcnosti európskeho priemyslu.

konferencia Európsky deň priemyslu  v Bruseli 2017

Konferencia chcela nájsť relevantné odpovede na otázky:

• Ako si budú ľudia hľadať svoje miesto v novej priemyselnej revolúcii?
• Aká je úloha regionálnych ekosystémov pre priemyselné transformácie?
• Aké sú kľúčové technológie pre budúcnosť priemyslu?
• Čo sa dosiahlo zaradením európskeho priemyslu do politiky konkurencieschopnosti?

Budeme mať ochrannú známku MADE IN EUROPE?
Môžeme vytvoriť nálepku „Made in Europe“, bola jedna z hlavných myšlienok úvodných rečníkov.  „Made in Europe“ znamená, že sme hrdí na naše výrobky a produkty našej práce. Nebude to  len komerčná etiketa, nálepka, ale bude to tiež znamenať, že Európa vo svojej činnosti berie ohľad na sociálne a environmentálne otázky.

Inge Geerdens, zakladateľka firmy CVWarehouse, ako zástupkyňa podnikateľov upozornila na to, že sa treba poučiť z toho, prečo ľudia odchádzajú, prečo odchádzajú podnikatelia, treba analyzovať každý prípad, treba sa poučiť z chýb a priviesť firmy späť, a tak priviesť späť aj dobré pracovné príležitosti. Priemyselná politika musí byť európska a nie národná.

konferencia Európsky deň priemyslu  v Bruseli 2017USA inovuje, Čína imituje, Európa reguluje
Európa pôsobí navonok, akoby nechcela, aby ľudia boli úspešní a úspešne podnikali. Treba vytvoriť nielen rovnaké možnosti, ale aj rovnaké pravidlá, ale nie v podobe zákazov a 1 000 stránkových smerníc a direktív.  Zjednotenie a zjednodušenie podmienok podnikania, to je cesta, ako podporiť domáci európsky rast.

Podpora vlastných výrobkov
Napriek tomu, že v Európe máme najväčší svetový trh s pol miliardou spotrebiteľov, európske podniky často bojujú s high-tech nízko nákladovými výrobkami z dovozu.
„Európania musia kupovať viac európskych produktov“, povedal profesor Jerzy Buzek, predseda výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) v Európskom parlamente. Zdôraznil, že EÚ je zodpovedná za zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi ochranou životného prostredia a priemyselným rozvojom s ohľadom  aj na Parížsku dohodu z roku 2016.

Schopnosti a vzdelanie
V súvislosti s ďalšou priemyselnou revolúciou sa hovorí o možnosti zaniknutia niektorých pracovných pozícii a ako následok toho je vznik nových, ktoré vyžadujú plne technicky vzdelaných zamestnancov.  „Je nevyhnutné harmonizovať systém vzdelávania na európskej úrovni nielen na národných“,  povedal komisár Katainen. Treba začať už vzdelaním učiteľov. Vzdelanie európskej populácie je základom k úspechu.

Byť najlepší alebo nič
Carlos Moedas, komisár EÚ pre výskum, vedu a inovácie, povedal, že Európa potrebuje ukázať jasný prínos pre občanov a podnikateľov, a preto známka Made in Európe by mohla spĺňať toto kritérium.
„Ak chceme, aby ľudia verili  európskemu  projektu, musíme byť najlepší, alebo nič," povedal.  „To je naša stávka. Známka Made in Európe musí byť zárukou top kvality, či už hovoríme o parných lokomotívach alebo o topánkach.“ Uviedol príklad svetovej úspešnosti malej krajiny a nadšencov okolo lietajúceho auta firmy Aeromobil, ktorý reprezentuje Slovensko.

Európa a európske firmy musia vyrábať produkty, ktoré ľudia chcú kupovať, a preto potrebuje vybudovať svoje vlastné high-tech centrá, ktoré môžu súperiť s  US technológiami gigantov ako sú Google, Apple, Amazon a Facebook.
Napriek tomu, že univerzity v EÚ patria medzi najlepšie, Európa zaostáva za USA a Čínou, aj pokiaľ ide o počet startupových firiem. Európa potrebuje startupy, ale to nepôjde bez priamej podpory priemyslu.

Európa a rizikový kapitál
Jedným z najväčších problémov je fakt, že rastúce firmy často nemajú prístup k dostatočným finančným prostriedkom v Európe. V skutočnosti, v roku 2015 bolo množstvo dostupného rizikového kapitálu v Európe okolo 5 miliárd EUR, zatiaľ čo v USA to bolo 26 miliárd EUR.To je čiastočne preto, že v tejto chvíli, sú fondy rizikového kapitálu v Európe často príliš malé. EÚ musí predstaviť fond, ktorý bude spájať verejné investície a  peniaze a investície zo súkromného sektora, fond, ktorý je dostatočne veľký aj pre väčších investorov.
Európska komisia teraz poskytuje veľa peňazí priamo na startupy, ale EÚ musí nasmerovať kroky k stimulácii súkromného investičného kapitálu.

Plánovanie
Nesmieme zabudnúť, že práve priemysel a výrobný sektor v EÚ je zodpovedný za 33 miliónov pracovných miest a viac ako 80 % vývozu. EÚ a európska politika by mala svoje úsilie sústrediť vo viacročnom horizonte a komplexne. Dlhodobá vízia napredovania  k  fungujúcemu priemyslu je založená na spájaní všetkých  jeho oblastí, aby sa vytvorilo  aj zdravé a právne čisté  podnikateľské ovzdušie.

Európsky deň priemyslu v Bruseli bol prvým podujatím tohto druhu a účastníci ho prijali s nadšením. Podnety rečníkov a panelistov by mali byť odrazovým mostíkom pri príprave koncepcie rozvoja európskeho priemyslu. Mali by zároveň prispieť k správnemu smerovaniu Európy a dobrému načasovaniu všetkých krokov, ktoré európske inštitúcie na základe analýz a poznatkov budú v budúcnosti realizovať.

Na záver je možno aktuálne prevziať múdrosť od čínskeho filozofa Confusiusa, ktorá v sebe zahŕňa odkazy niektorých účastníkov.

„Ak máte rok času, zasaďte ryžu, ak máte 10 rokov času, zasaďte strom, ak máte 100 rokov času, vzdelávajte ľudí.“ /Confusius/

 

Spracovala a foto: Soňa Pallayová, SLORD, CVTI SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač