Igor Lacík: Pohľad medzinárodného panelu nás potešil

09. 03. 2017

logo SAVÚstav polymérov je jedným z dvoch ústavov SAV, ktoré podľa medzinárodného auditu dostali najlepšie hodnotenie a spolu s Ústavom etnológie SAV označené za európsku špičku. „Naším cieľom nebolo pozitívne zapôsobiť na panel,“ zdôrazňuje riaditeľ ústavu Ing. Igor Lacík, DrSc., „ale vo vyhradenom čase poskytnúť reálny pohľad na ústav.“ Potvrdilo sa to, čo sa vo vedeckom svete aj šuškalo, že Ústav polymérov SAV hrá svetovú ligu.

„Pohľad medzinárodného panelu je pre nás potešujúci,“ reaguje ďalej na výsledky akreditačnej komisie Igor Lacík. „Už pred hodnotiacim obdobím tejto akreditácie (2012 – 2015) sme zaviedli niektoré procesy na našom ústave, ktorých spoločným menovateľom je kvalita vedeckej práce a posilnenie postavenia ústavu v medzinárodnom vedeckom priestore. Je to téma, o ktorej na ústave stále hovoríme. Určite nie sme na konci tejto cesty a v stave, keď nie je čo zlepšovať, akreditácia však ukázala, že táto naša snaha je viditeľná a zmysluplná.“

Podľa riaditeľa ústavu najkritickejším posudzovateľom kvality musia byť sami vedci ústavu a podľa toho si nastaviť latku kvality vo svojej práci, aby výstupy boli užitočné a reálne prispeli k novým poznatkom. „Ak toto sebahodnotenie je v zmysle toho, akú máme skúsenosť z kvalitných zahraničných vedeckých inštitúcií, a v takomto sebahodnotení uspejeme, potom akékoľvek externé hodnotenie nemôže skončiť inak ako dobre,“ komentuje prácu ústavu jeho riaditeľ.

Napokon sa po výsledkoch hodnotiaceho panelu potvrdilo, že Ústav polymérov SAV pracuje kvalitne. „Boli sme ohodnotení ako kvalitné pracovisko s viditeľným vplyvom našej práce na vedeckú komunitu. Zároveň, keďže vieme o svojich rezervách, musím priznať, že sme si neboli istí či vysoké nároky kritérií budeme schopní splniť. Sme radi, že sa nám to podarilo.“  

Podľa riaditeľa ústavu pri prezentácii práce ústavu bola najnáročnejšia administratíva. Akreditácia predstavovala dlhodobú administratívnu záťaž, ktorú však podľa I. Lacíka kolektívne zvládli pomerne hladko. „Aspoň retrospektívne to tak vyzerá,“ pousmeje sa. „Pred samotným stretnutím s panelom sme si nastavili spôsob, ako najlepšie predstaviť náš ústav, do čoho sme sa zapojili takmer všetci. Stretnutie s panelom už možno potom bolo ´len´ náročné popoludnie, ktoré v mojom videní sa zmenilo z atmosféry hodnotenia na profesionálnu diskusiu medzi kolegami.“

Zahraniční odborníci vytkli SAV ako celku málo zahraničných doktorandov. Ústav polymérov ich má asi 15, z toho dvaja sú zo zahraničia. „Sme si vedomí potreby internacionalizácie aj doktorandského štúdia, snažíme sa získať doktorandov zo spolupracujúcich pracovísk v zahraničí, ale zatiaľ sa nám to nedarí.  Dôvody takéhoto stavu patria do inej diskusie,“ konštatuje I. Lacík. Ústav však zároveň získava zahraničných mladých vedeckých pracovníkov na kratšie aj dlhšie pracovné pobyty cez rôzne schémy podpory, pričom jednou z nich je aj vytvorenie pracovných miest na ústave. V súčasnosti pracuje na ústave aj laureátka súťaže Študentská osobnosť Slovenska za rok 2016 Veronika Némethová. „Niektorí doktorandi zostávajú, niektorí odchádzajú,“ vysvetľuje riaditeľ ústavu polymérov. „Je to vec požiadavky ústavu na kvalitu daného vedeckého pracovníka a, naopak, predstáv začínajúceho vedeckého pracovníka o mieste svojho pôsobenia. Preferujeme, aby doktorandi po skončení doktorandského štúdia išli na zahraničný pobyt pre získanie vedeckých aj životných skúseností,“ dodáva riaditeľ Ústavu polymérov SAV Igor Lacík.

Andrea Nozdrovická

Informácie nám poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Uverejnila: MI

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Medzinárodný audit zaradil dva z ústavov SAV k európskej špičke

Tlač