Košický vedec Martin Bačkor sa zúčastnil na plnení vedeckého programu v Antarktíde

20. 03. 2017

Košický vedec Martin Bačkor sa zúčastnil na plnení vedeckého programu v Antarktíde. Spolu s kolegami z brnianskej Masarykovej univerzity sa okrem iného venovali aj výskumu chladnomilnej vegetácie. Slovenský vedec priniesol z pobytu na polárnej stanici vzácne druhy lišajníkov na ďalšie skúmanie.

logo: Rozhlasová stanica Lumen(18. 03. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/17; Mária Čigášová/Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka: „Košický vedec Martin Bačkor sa zúčastnil na plnení vedeckého programu v Antarktíde. Spolu s kolegami z brnianskej Masarykovej univerzity sa okrem iného venovali aj výskumu chladnomilnej vegetácie. Slovenský vedec priniesol z pobytu na polárnej stanici vzácne druhy lišajníkov na ďalšie skúmanie. Pozrela si ich aj Mária Čigášová."

Mária Čigášová, redaktorka: „Profesor Bačkor z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v priebehu uplynulých dvoch mesiacov venoval v Antarktíde štúdiu biológie a ekológie nižších rastlín, najmä ich odolnosti voči nepriazni počasia."

prof. Martin Bačkor, vedec: „Tie lišajníky tým, že sú adaptované na také nepriaznivé prostredie, oni produkujú také výnimočné zlúčeniny, ktoré sa nenachádzajú pri iných skupinách rastlín a tieto majú veľmi zaujímavé vlastnosti, napríklad že bránia deleniu nádorových buniek, alebo chránia pred UV žiarením."

Mária Čigášová: „Výborné počasie keď teplota niekedy vystúpila aj na 10 stupňov Celzia, umožnilo výskumníkom odoberať vzorky, ktoré sa budú využívať v ďalších experimentoch niekoľko rokov. Pobyt na Antarktíde obohatil profesora Bačkora aj ľudsky."

prof. Martin Bačkor: „Človek naučil sa trošku pokore, sebaovládaniu, trpezlivosti, takže dúfam, že mi to vydrží dosť dlho."

Mária Čigášová: „Ako uviedol prodekan Marián Kireš, Prírodovedecký fakulta UPJŠ je zapojená do viacerých medzinárodných expedícií."

Marián Kireš, prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: „Máme veľmi rozsiahlu expedičnú činnosť pokiaľ sa týka jaskyniarstva a výskumu jaskýň. Robíme expedície do Číny, momentálne máme kolegu v Iráne a viaceré ďalšie tímy majú také expedičné aktivity, pretože priamo súvisia s oblasťou ich výskumu a so zberom dát a prípravou vlastne publikačných výstupov a vedeckej spolupráce."

Mária Čigášová: „S materiálom získaným na Antarktíde bude Prírodovedecká fakulta ďalej pracovať v rámci spolupráce s univerzitami v Čechách a vo Viedni."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Slovenskí vedci sa vrátili z Antarktídy
Košickí vedci sa vrátili z Antarktídy

Tlač