Ministerstvo školstva zverejnilo návrh na školskú reformu Učiace sa Slovensko

17. 03. 2017

Expertný tím pripravil opatrenia, ktoré by mali zmodernizovať výchovu a vzdelávanie. Verejnosť má šesť týždňov na pripomienkovanie koncepcie, ktorá má byť víziou školstva na minimálne desať rokov. Podľa ministra školstva Petra Plavčana, ide aj o to, aby boli žiaci  pripravení do života a aby sa zvýšila spoločenská prestíž učiteľov.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo

(15. 3. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 2/15; Kristína Juričková, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Ministerstvo školstva zverejnilo návrh na školskú reformu Učiace sa Slovensko. Expertný tím pripravil 458 opatrení, ktoré by mali v horizonte desiatich rokov zmodernizovať výchovu a vzdelávania od materských až po vysoké školy. Dôraz kladie na individuálny rozvoj talentu dieťaťa, či motiváciu a prísnejší výber budúcich učiteľov. Školy by podľa novej koncepcie mali mať voľnejšie ruky v tom, ako si rozvrhnú vyučovanie."

Kristína Juričková, redaktorka: „Verejnosť má teraz šesť týždňov na pripomienkovanie koncepcie. Po zapracovaní pripomienok ju potom, podľa ministra školstva Petra Plavčana, bude schvaľovať vláda aj parlament, a má byť víziou školstva na minimálne desať rokov."

Peter Plavčan, minister školstva: „Aby politické reprezentácie, tak isto aj decizívna sféra dokázali prijímať konkrétne opatrenia, vrátane finančného krytia na to, aby sme našim deťom mohli dať čo najviac, aby boli dobre pripravené do života. Tento dokument sa dotýka aj toho, aby sa učitelia mohli cítiť v škole dobre. To znamená, musíme ich aj motivovať, a tak isto aj sa postarať o zvýšenie ich spoločenskej prestíže."

Kristína Juričková: „To si bude vyžadovať aj peniaze. Podľa spoluautora koncepcie Milana Ftáčnika, je cieľom zvýšiť financovanie školstva zo súčasných 3,4 percenta HDP na priemer západnej Európy."

Milan Ftáčnik, spoluautor koncepcie školskej reformy:  „Ak by sa nám to podarilo navýšiť na tú úroveň 4,5 až 4,9 tak si myslím, že by to školstvo vyzeralo úplne inak, pretože by malo o jednu miliardu eur viac."

Kristína Juričková: „To by okrem vybavenia tried a zabezpečenia pomôcok na vyučovanie, stačilo aj na zvýšenie platov učiteľov o tretinu. Dokument však požaduje aj prísnejší výber budúcich pedagógov, lebo podľa jeho spoluautora Vladimíra Burjana, dnes mnoho budúcich učiteľov už počas štúdia hovorí, že učiť neplánujú."

Vladimír Burjan, spoluautor koncepcie školskej reformy: „Toto by sme radi už na vstupe trochu obmedzili a sprísnili, teda aby tí študenti boli kvalitnejší. Chceme, aby sa obsah tej vysokoškolskej prípravy viac zameral na prax, a chceme, aby tie vysoké školy viac reflektovali to, čo ten budúci učiteľ bude robiť, a na to ho pripravovali."

Kristína Juričková: „Dokument zavádza napríklad aj povinnú školskú dochádzku od piatich rokov, kladie dôraz na vzdelávanie v materských školách či na najmenšie deti do troch rokov. Chce dať školám väčšiu voľnosť v rozvrhnutí hodín, napríklad učitelia by sa mohli popoludní venovať deťom individuálne. Musia byť však odbremenení od administratívnych povinností, a potrebujú viac asistentov a školských psychológov. Aj s tými návrh školskej reformy ráta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač