Moderné technológie na úsporu energie

06. 03. 2017

V Európe si vydobyla miesto dôležitej témy energetická únia. K svojim cieľom radí aj zavádzanie moderných technológií, ktoré by priniesli úsporu energie. Mnohé z nich by už onedlho mohli byť aj samozrejmosťou v našich domácnostiach. Redaktorka  Rozhlasovej stanice Slovensko požiadala o rozhovor vedúceho rozvoja produktov v Západoslovenskej energetike, Mareka Tomeša.

 logo Rozhlasová stanica Slovensko(03.  03. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Gabriela Kajtárová/Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „V Európe si vydobyla miesto dôležitej témy energetická únia. K svojim cieľom radí aj zavádzanie moderných technológií, ktoré by priniesli úsporu energie. Mnohé z nich by už onedlho mohli byť aj samozrejmosťou v našich domácnostiach. Gabriela Kajtárová požiadala o rozhovor vedúceho rozvoja produktov v Západoslovenskej energetike, Mareka Tomeša."

Gabriela Kajtárová, redaktorka: „Európska komisia prišla s novými pravidlami, podľa ktorých máme šetriť energie. Máme mať energeticky efektívne budovy. Čo to môže v praxi znamenať pre Slovensko v najbližších rokoch?"

Marek Tomeš, vedúci rozvoja produktov, Západoslovenská energetika: „V praxi pre Slovensko vlastne tieto rozhodnutia Európskej únie znamenajú len to, že ten text inteligentnými budovami, inteligentnými domácnosťami, inteligentnými autami alebo dopravou sa bude naďalej rozvíjať. Prídu tam možno nejaké podpory či už marketingové, komunikačné, ale možno čiastočne aj finančné. Vo finále to znamená aj to, že táto téma bude na trhu. Bude sa o nej počuť a tým pádom vlastne vznikne aj dopyt a potreba takéto veci, takéto technológie riešiť a zavádzať."

Gabriela Kajtárová: „Čo to znamená v praxi? Ako sa budú meniť napríklad naše mestá?"

Marek Tomeš: „Prebiehajú nejaké diskusie možno o inteligentnom osvetlení. Tam je to pravdepodobne najďalej. To znamená zavádzajú sa nejaké ledkové osvetlenia, možno inteligentné riadenie tohto osvetlenia z pohľadu toho, kedy sa bude svietiť, v akej intenzite, s akou finálnou spotrebou. Čo sa týka miest, samozrejme aj riešenie dopravy, hej. Inteligentná doprava, inteligentné riadenie dopravy už dnes máme čiastočne zavedené vo forme nejakých inteligentných semaforov, zelených vĺn a podobných záležitostí. S príchodom nejakej elektromobility, môže prísť ku carsharingu, to znamená ako v európskych metropolách vidíme dnes zdieľanie bicyklov a zdieľanie automobilov."

Gabriela Kajtárová: „Aký veľký podiel na tomto vývoji budú mať domácnosti?"

Marek Tomeš: „Domácnosti budú mať v zásade relatívne veľký vývoj, pretože domácnosti sú významným spotrebiteľom na energetickom trhu. Domácnosti majú relatívne veľký priestor na úspore elektrickej energie alebo aj iných typov energií, určených napríklad na vykurovanie. A zároveň domácnosti zavádzaním týchto technológií možno získajú prístup k nejakému zvýšeniu komfortu alebo dohľadu nad svojou domácnosťou."

Gabriela Kajtárová: „Povedzme si konkrétne príklady. Čo budem môcť napríklad ovládať so svojím telefónom?"

Marek Tomeš: „So svojím telefónom budem môcť určite ovládať vykurovanie. To znamená, aká teplota je v ktorej miestnosti. Napríklad, keď som na dovolenke, tak si ju samozrejme znížim. Keď sa budem blížiť k domu, tak môžem si lepšie zakúriť. Určite sa bude dať v domácnosti manažovať alebo sledovať výroba elektriny, ktoré napríklad na domácnosti formou fotovoltických panelov. Bude sa dať riadiť spúšťanie niektorých spotrebičov napríklad v čase, kedy práve tú elektrinu si sám vyrábam. To znamená, že ju jednak mám zadarmo, nedodávajú ju zadarmo do siete, ale spotrebujem len na vlastnú spotrebu. Typickým príkladom môže byť nejaké spustenie klimatizácie, spustenie nejakého odloženého štartu spotrebičov typu umývačka riadu, sušička bielizne. To nemusí byť iba riadenie z toho mobilu. Ten systém dokáže rozmýšľať aj autonómne. Môže prichádzať aj k nejakým automatickým scenárom alebo schémam. To znamená v domácnosti nastaví, že ak si nejaký senzor svetla zaznamená veľký osvit na južnej strane domu, keď svieti slnko, tak sa mu zatiahnu žalúzie. Tých scenárov je relatívne, relatívne veľa."

Gabriela Kajtárová: „Toto bude samozrejmosť v domácnostiach kedy?"

Marek Tomeš: „Ono je to v istých domácnostiach už dnes. Samozrejme, väčšinou je to v novostavbách zavedené. To, čo dnes na trh prichádza sú rôzne protokoly pre bezdrôtové riešenia a tým pádom sa otvára cesta zavádzania takých smart technológií, smart senzorov, smart automatizácie aj pre domácnosti, ktoré už možno nechcú si tú inštaláciu zasekávať do stien. Jednoducho nemajú tú vôľu robiť takéto stavebné úpravy a vďaka týmto bezdrôtovým senzorom to práve možné je a bude v najbližších rokoch."

Gabriela Kajtárová: „Z vašich skúseností majú ľudia o takéto veci záujem? Alebo je to naozaj iba vecou nejakých technologických nadšencov?"

Marek Tomeš: „Ako na každom trhu začína tento trh vždy u technologických nadšencov. Ale samozrejme následne prichádza k rozšíreniu trhu na ďalšie a ďalšie skupiny. Z našich skúseností ten záujem a dopyt na trhu je. Určite budú rôzne segmenty cieľových skupín, ktorí majú odlišné potreby. Ak je to rodina s deťmi, tak má možno väčšiu potrebu dohľadu nad svojimi deťmi, manažmentu kedy budú môcť pozerať televíziu, kedy nebudú môcť pozerať televíziu. Úplne iné potreby majú ľudia, ktorí žijú samostatne, sú mladí, alebo naopak už sú v tom striebornom veku."

Gabriela Kajtárová: „Takže môžem deťom vypnúť televíziu z práce, hej?"

Marek Tomeš: „Určite áno, alebo nastaviť, kedy sa im práve povolí, že si ju budú môcť pozerať."

Gabriela Kajtárová: „Pokiaľ ide o úspory, lebo predpokladám, že to je asi hlavný motív takýchto projektov, ako veľa sa dá ušetriť a či sú investície do technológií vôbec návratné?"

Marek Tomeš: „Ako veľa sa dá ušetriť je veľmi ťažko takto povedať bez nejakého konkrétneho príkladu. Pretože to závisí od rôznych parametrov. Od tej primárnej spotreby, akú dnes tá domácnosť má, druhý parameter, ak sa jedná napríklad o vykurovanie, aký má zdroj vykurovania, či je to plyn, elektrina. Či má zateplené alebo nezateplené, veľmi ťažko paušalizovať, ale reálne napríklad pri tom manažmente vykurovania sa dá hovoriť o úsporách medzi desiatimi‑tridsiatimi percentami z pohľadu toho, aký je zdroj, prípadne aký je dnes stav tej nehnuteľnosti."

Gabriela Kajtárová: „Vy ste dodávateľom elektrickej energie. Nie je to pre vás nevýhoda, že učíte ľudí, ako menej míňať?"

Marek Tomeš: „Ak by sme sa pozreli iba z pohľadu samotnej komodity elektrickej energie, tak nevýhoda to, samozrejme, je. Ale treba sa na to pozerať globálne. Ak tie riešenia nedodáme my, alebo zákazníkom nenavrhneme my, tak im ich navrhne niekto iný. Čiže my o tú úsporu respektíve spotrebu elektriny prídeme tak či tak. Druhou záležitosťou je, že práve úspory v domácnostiach na súčasných spotrebách, čiže ak súčasne spotrebujem niečo na vykurovaní a na tom usporím, väčšinou v domácnosti neznamená, že si tie peniaze odložím na bankový účet, alebo ich miniem v kine. Znamená to, že si zvyčajne doprajem možno nejaký iný spotrebič, ktorý mi zase tú spotrebu nahradí. Spotreba energie možno nie je iba v tom, že sporím na financiách, ale práve robím priestor na to, aby som pri súčasných nákladoch si mohol dovoliť viac komfortu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač