Nočná pyramída s profesorom Michalom Zemanom

01. 03. 2017

Profesor RNDr. Michal Zeman, DrSc., biológ z Prírodovedeckej fakulty UK, vedúci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie bol hosťom v relácii Nočná pyramída. V rámci svojich vedeckých výskumov sa venuje problematike rastúcej svetelnej kontaminácie v husto osídlených oblastiach a jej negatívneho vplyvu na naše zdravie.

 logo Rozhlasová stanica Slovensko(22. 02. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Nočná pyramída; 22.30; por. 1/1; Katarína Martinková)

Hosťom relácie bol profesor RNDr. Michal Zeman, DrSc., biológ z Prírodovedeckej fakulty UK, vedúci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie.

Poslucháčom objasnil obsah pojmu chronobiológia, ktorej sa vo svojej práci venuje prednostne. Ide o pomerne mladé vedecké odvetvie (približne od roku 1960), ktoré sa zaoberá chronologickými, t.j. rytmickými procesmi, prebiehajúcimi v tele človeka, ale aj živočíchov, rastlín či dokonca v mikróboch počas určitých časových úsekov ( hodiny, dňa, roka). V rámci svojich vedeckých výskumov sa venuje problematike rastúcej svetelnej kontaminácie v husto osídlených oblastiach a jej negatívneho vplyvu na naše zdravie. Extrémny nárast umelého osvetlenia (najmä tzv. bieleho svetla) najmä za posledných 15 rokov ovplyvňuje okrem iného i nárast civilizačných ochorení, predovšetkým onkologického typu. Zeman uviedol ako príklad štúdiu z Jeruzalema, ktorá dokázala súvislosť medzi spánkom žien v osvetlených a zatemnených miestnostiach a rastúcim výskytom rakoviny prsníka. Podobný výsledok sa ukázal aj pri zdravotných sestrách pracujúcich v nočných zmenách. Umelé svetlo spôsobuje tiež zvýšený výskyt cukrovky a problémy súvisiace s poruchami spánku. Známe sú však aj negatívne vplyvy na život zvierat, napr. osvetlené autostrády, ktoré tvoria migračné hrádze pre hmyz, či osvetlené kostoly a hrady, ktoré dezorientujú netopiere.

V súvislosti s touto témou odpovedal prof. Zeman na množstvo zaujímavých otázok, ktoré dostával od poslucháčov počas celej relácie.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Viac informácií o svetelnom znečistení nájdete aj na portáli Veda na dosah

 

Kľúčové slová:
biologické vedy, zdravotné vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač